2021 húsvét vasárnapján a körtvélyesi I-es számú gyülekezetben valóságosan átélhettük a címben megfogalmazottakat. Tizennégy hitvalló - bemerítésben részesülő - testvérünk tett bizonyságot arról, hogy halálra ítélt, bűnös állapotukból, elfogadva Jézus Krisztus váltságát, megváltását, életet nyerhettek. Halálból életre jönni mindig csoda. A...

A jó időt kihasználva az épülő ottományi imaház külső szigetelése is elkezdődött. Eközben folyamatosan halad az épület belső kialakítása is. Előkészítésre került a szószéknek, az úrasztalának, és a zenei szolgálattevőknek a helye.

Hálásak vagyunk Istennek azért, hogy a Holland Cigánymisszió Alapítvány segítségével működtetett iskoláinkban a szünet után teljes erőbedobással indulhatott el a tanúlás. Ezúton is kívánunk minden diákunknak jó tanulást, szorgalmat, és engedelmességet tanáraik felé. Pedagógus munkatársainknak pedig sok erőt kívánunk, hogy a nehéz körülmények...

Ezekben a napokban és hetekben gyülekezeteinkben evangélizációs istentiszteleteket tartunk. Nagy örömmel tapasztaltuk azt, hogy az emberek szívében ott a vágy keresni az életüket megváltoztató Jézus Krisztust. Hisszük azt, hogy az evangélizációs alkalmak nyomán létrejönnek gyülekezetünkben a törekvők, megtérők csoportjai, akik majd egy-egy...

Minden évben kivételes lehetőség az, amikor alapítványunk munkatársai családtagjaikkal együtt egy ünnepi istentiszteleten vehetnek részt. December 6-án este együtt emlékezhettünk vissza a 2019-es év örömeire és áldásaira.

Különleges napként tekinthetünk majd vissza 2019 december 8-ra, hiszen ezen a napon tarthattunk először bemerítést a sarmasági cigányimaházban. Két férfitestvérünk pecsételhette meg döntését hitvalló bemerítésben.

November 24-én vasárnap népes gyülekezet emlékezett meg Szilágypírban arról, hogy a cigány gyülekezet tíz évvel ezelőtt alakult meg. Gál Győző lelkipásztor testvér vezette a délelőtti alkalmat, és emlékeztetett a kezdeti időkre. Ferenczi Béla missziómunkás testvér elkészítette a gyülekezet tízéves krónikáját egy kis füzetben, melyet megosztott a...

Az elmúlt hetet egy jókedvű, segítőkész - a Corderius College diákjaiból álló közösség - Körtvélyesen töltötte. A diákok tanáraik vezetésével hasznos felújítási munkálatokat végeztek el, valamint mindennap délután a helyi cigányközösség népes gyerekseregének tartottak közös foglalkozásokat.

Isten áldott jelenlétében teljes lehetett az örömünk a tegnapi nap folyamán, amikor négy fehérruhás tett bizonyságot szóban és tettben hitvalló bemerítés által Érkőrösön.

Igazi örömünnep volt szeptember 8-án vasárnap délután, amikor hitvalló bemerítésre került sor. Fiatal nőtestvérünk örömmel tett vallást Jézus Krisztusba vetett hitéről, és bizonyságtételét megpecsételte bemerítés által, melyet Kiss Zoltán a körzet lelkipásztora végzett. Az igeszolgálatokat a Cigánymisszió részéről Izsó István és Dan László...