KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Az Alapítvány célja a hátrányos helyzetben élő cigány kisebbség részére új munkahelyek keresése, cigány fiatalok taníttatása, közösségi házak építése, fenntartása. Az alapítvány kapcsolatokat épít ki és tart fenn hazai és külföldi egyházakkal, illetve az Alapítvány tevékenységéhez hasonló célú hazai és külföldi szervezetekkel, alapítványokkal. Az alapítvány lehetőségeihez mérten támogatja nehéz helyzetben lévő gyermekek és fiatalok táborokban való részvételét.

Mindenféleképpen szem előtt tartja azokat a sajátosságokat, amelyek jellemzik a cigány kisebbség életét. Az integrációnál messzemenőkig figyelembe veszi értékeiket.


Egyértelmű célja Alapítványunknak, hogy a cigányságot mind a tervezés folyamatába, mind a megvalósításba bevonva végezze értük és közöttü a munkáját.


Alapítványunk rendszeresen segíti a rászoruló családokat alapvető élelmiszerek vásárlásával, gyermekek ruha és cipő vásárlásában. A krízis helyzetek kezelésére rendkívüli alapot tart fönt, hogy lehető leggyorsabban tudjon reagálni.