KCA BIBLIAISKOLA

A roma gyülekezetek szükségei

KCA Bibliaiskola szolgálatát hitéleti és szolgálati szükségek teszik fontossá. 

Az utóbbi években több roma nemzetiségű személy tért meg és épült be a roma, vagy magyar gyülekezetekben. A roma gyülekezeteket az utóbbi két évtizedben általában magyar gyülekezetek alapították és jelenben is nagymértékben függnek ezektől anyagilag, valamint a szolgálatok és a vezetés tekintetében. Ezért a roma gyülekezetek szolgálattevőinek és vezetőinek kiképzése sürgős feladattá vált.

Minden hívő embernek növekednie kell lelkileg. A lelki növekedés vagy érettség Jézus Krisztushoz való hasonlóságot jelent, elsajátítva Krisztus gondolkodását, érzületét és szándékait. A lelki növekedés természetes eredménye a szent élet. A roma testvéreknek is el kell jutniuk - és Isten kegyelméből el is juthatnak - a lelki érettségre, az életszentségre. Erre a Szentlélek a biztosíték, aki el tudja végezni ezt a munkát azoknak a kulturális, gazdasági és vallási hátrányok ellenére, amiben a roma testvéreknek részük van.

A roma gyülekezetek a magyar gyülekezeteknek lelki vezetése alatt vannak, és ezek biztosítják az igei szolgálatok nagy részét is a gyülekezetekben. A lelki vezetés vagy úgy valósul meg, hogy a roma gyülekezetnek az anya gyülekezete magyar, vagy úgy, hogy a Romániai Magyar Baptista Szövetség a KCA-val partnerségben magyar lelkipásztort rendel ki a szolgálatra a roma gyülekezetekhez.

 A roma testvérek fokozatosan be kell legyenek vonva a lelki munkába, a gyülekezeti szolgálatokba, és saját gyülekezeteik vezetésbe. Ez a fejlődés természetes folyamata; ezt akarja végezni köztük a Szentlélek is. A roma testvéreket fel kell készíteni a fokozatos bekapcsolódásra a lelki és gyülekezeti szolgálatba és vezetésbe. Ennek érdekében tevékenykedik a KCA Bibliaiskola.

A KCA Bibliaiskola működése

A KCA Bibliaiskola hétvégeken (általában szombaton) működik októbert közepétől március közepéig, különböző oktatási központokban. Jelenleg három oktatási központ működik körülbelül 100 tanulóval a következő helyeken: Ákos, Szilágypér, Érmihályfalva. 2017 őszétől beindul a negyedik oktatási központ is Nagyváradon. Minden oktatási központban több gyülekezetből vesznek részt a tanulók. 

Minden második hétvégén új anyagot tanít az előadó, a közbeeső hétvégén (vagy napokban) az ismeretek és lelki gyakorlatok elmélyítése történik, helyi oktatók segítségével. Az oktatásban nagy hangsúlyt kívánunk helyezni az audio-vizuális tanítási és aktivizáló módszerekre, a tananyag megélésére és a szolgálatok gyakorlására. A tananyag sajátosan van megtervezve a roma közösségek lelki szükséglete szerint és a tanfolyam résztvevőinek intellektuális szintjéhez van igazítva. A tananyagok elkészítése folyamatban van. A teljes oktatási program négy évig tart.

A KCA Bibliaiskola programja 

Dr. Kovács József

oktatási referens