KÜLDETÉSÜNK

Alapítványunk küldetése a Magyarországon és Romániában magyar nyelven is beszélő cigányság felé van. Munkánk folyamán szembesültünk azokkal a körülményekkel amik a legtöbb ember előtt ismeretlenek, csak a cigánysággal foglalkozó emberek előtt ismertek.

Európa szívében még ma is százezrek élnek úgy, hogy az emberi léthez alapvetően szükséges dolgok sem állnak a rendelkezésükre. Sok helyen nincs víz, villany és az infrastruktúra kiépítése is ólomlábakon halad csupán. A szegénység, az írástudatlanság az óriási munkanélküliség hihetetlen mély lelki és fizikai sötétségbe taszította ezt a népet.

Óriási kérdések sokasága vár megválaszolásra egy olyan közegben ahol még annak meghatározása is kérdéses, hogy tulajdonképpen ki is a cigány. Ma a legtöbben azt mondják, hogy cigány az, akit a nem cigány környezete - különböző ismérvek (például életmód, antropológiai jelleg) alapján - cigánynak tart.

Küldetésünk tehát - e felé a sok sebből vérző közösség felé van. Hisszük és valljuk, hogy ahhoz, hogy ez a helyzet megváltozhasson és abból a leírhatatlanul nehéz helyzetből kiszabaduljanak életváltozásra van szükségük. Mint újjászületett keresztyének a megoldás kulcsát abban látjuk, hogy az evangéliumot, a Jézusról szóló örömhírt visszük el a cigánytelepekre.

Hosszú évek tapasztalata bizonyítja azt, hogy azok akik szívűkbe fogadták Jézust, életük minden területén komoly változásokon mentek át. Az evangélium terjesztésével egy időben természetes az, hogy az emberek szükségein is megpróbálunk minden tőlünk telhető módon segíteni. Vágyunk az, hogy önzetlen munkánkkal részesei lehessünk egy nép szellemi, erkölcsi és fizikai felemelkedésének.