Katekézis - új hívők tanítványozása

Mivel a roma megtértek általában nem hívő környezetből kerülnek ki, ezért szükséges, hogy alapos bibliai és lelki képzésben részesüljenek. Az új megtértek lelki meggyökerezése érdekében a KCA két tanfolyamot bocsát a cigánymisszióban tevékenykedő lelkipásztorok és misszionáriusok rendelkezésére. Az első egy bemerítkezésre felkészítő tanfolyam, a második egy általános tanítványképző tanfolyam.

A bemerítésre felkészítő tanfolyamnak a címe Keresztyén vagyok!, a bemerítés utánra tervezett tanítványsági tanfolyam címe pedig Újjá lett minden! Ez utóbbi megírás alatt van és remélhetőleg hamarosan  elérhető lesz.

Az új megtértek tanítványképzésével az alábbi célokat szeretnénk megvalósítani:

  • alapos megtérésre segítés;
  • a Krisztus melletti döntés megszilárdítása;
  • segítség a keresztyén élet első lépéseinek megtételében;
  • bibliai lelkigyakorlatok bevezetése a tanítvány életébe;
  • a lelki érettség ösztönzése.


Tankönyvek, tanítványképzési programok

Keresztyén vagyok

Kovács József, Keresztyén vagyok, Barátkozók felkészítése a bemerítkezésre, 4H Magyar Misszió, Clevedon UK, 2016. 114 oldal, B5 formátum.

Tartalom:

1. Bűn és megtérés; 2. Győzelem a bún felett; 3. Üdvösségünk bizonyossága; 4. Imádkozás; 5. Isten Igéje; 6. A hit; 7. Szeretet; 8. Gyülekezeti élet; 9. A keresztyén házasság és családi élet; 10. Bizonyságtevő élet; 11. Szolgáló és adakozó élet; 12. Bizalom és engedelmesség; 13. A bennünk lakó Szentlélek.

Hangoskönyv formában is elérhető. Minden lecke végén ismétlő és elmélkedésre buzdító kérdések, és tevékenységre ösztönző feladatok találhatók.