GERNYESZEG

Gernyeszegi Roma Mentorprogram
2016/2017 iskolai tanévzáró beszámoló

A 2016-2017-es tanévet a korábbi évekhez hasonlóan nyolc roma nemzetiségű középiskolás diákkal kezdtük -meg. Ezeket név szerint ismertettük már az előző beszámolónkban, amikor kezdtük az iskolai tanévet. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy az egyik mentorolt diákunk, név szerint Zolti Krisztián, nem tett eleget az elvárásainknak ezért más diák került a helyére. A többi hét diák mind sikeresen zárták az elmúlt iskolai évet. Jelenlegi beszámolónkban, ismertetni szeretnénk az elmúlt évi nehézségeinket, valamint sikereinket, továbbá azokat a lépéseket, illetve módszereket, amelyek segítségével sikerült fejleszteni a programunkat.

Az első nagy problémánk, amivel szembesültünk már az év kezdetén a matek felkészítő órákkal kapcsolatos. Ugyanis, volt egy hosszabb időszakunk, amikor nem volt matek tanárunk. Ez egy eléggé kellemetlen helyzet volt számunkra, de végül is sikerült jól ki használni, az általa kreált helyzetet. Ugyanis ebben az időszakban, a mentor átvette a tanárt helyét, és a legjobb belátása szerint megpróbálta pótolni a matek tanárt. A mentor által tartott felkészítő órákon a roma diákok leginkább a szorzótáblát gyakorolták, valamint különböző tanulási technikákat ismerhettek meg, melyek a matek tudásukat fejlesztették. Az alábbi képeken láthatjuk a mentor által tartott matek órát, valamint tanulási technikák elsajátítását.

Istennek legyen hála, hogy egy hosszabb keresés és várakozás után sikerült egy új matek tanárt találni, aki a Szászrégeni Abafáji általános iskolába dolgozik. Amit tudni kell róla, mivel az abafáji iskolába tanít, ahol a diákok nagyrésze roma nemzetiségűek, nagyon nagy munka tapasztalattal rendelkezik a roma diákok oktatását illetően. Az alábbi képekben már az új matek tanár tartja a matek felkészítő órákat.

Most akkor következzenek az örömeink, valamint a programban elért sikereink. A programunk fő célja az iskolaelhagyás megelőzése, amit ebben az évben összesen hat diáknál sikerült megvalósítani. Ugyanis a nyolc mentorolt roma diák közül hatan végeztek a szakközépiskolával. Sőt mi több, ezek közül ketten Kanczi László és Horvát Norbert-János (lásd a jobb oldali képet) munkába szeretnének állni, aminek köszönhetően a második fő célunk fog megvalósulni, melyben a végzős diákokat bátorítjuk, sőt lehetőségünk szerint segíteni fogjuk, hogy munkába álljanak, elhelyezkedjenek a munkaerőpiacon. A többi négy roma diák viszont tovább szeretné folytatni a tanulmányait, és beszeretne iratkozni a líceumba. Amit, ha elvégeznek, jöhet az érettségi és utána az egyetem. A négy diák közül Marián Szabolcsnak és András Dánielnek nagyon nagy esélye van erre, ugyanis még mindig az osztály legjobb tanulói, és egyben a programunk büszkeségei.

A Gernyeszegi Roma Mentorprogram harmadik célkitűzése, hogy a programunkban résztvevő diákokat motiválja a tanulmányi eredményeiknek a növelésében. Erre az egyik módszerünk, amit az idéntől alkalmaztunk, a diákok motiválása érdekében a következő: Az év elején tudtukra adtuk minden roma diáknak, hogy aki növelni fogja az elmúlt év tanulmányi médiáját, az egy különleges napot tölthet majd a program vezetőjével, mentorával. A 9,00 feletti médiával rendelkező diákok feladata a médiájuk megőrzése volt. Első helyett Szántó Tamás szerezte meg, ugyanis 6,24-es átlag médiáról 7,50-re emelte a médiáját. A másik két diák, akik már említve voltak András Dániel és Marián Szabolcs, megőrizték a 9,00 feletti átlag médiájukat. Ezen a különleges napon, az említett diákokkal elmentünk a McDonalds-ba, együtt enni, utánna megnéztünk egy filmet a móziban. A napvégén egy meglepetésben részesítettem őket, mind a három diák kapott 100 RON-t, amit tetszésük szerint levásárolhattak. Tamásnak meg Dánielnek ez volt az első alkalom, Szabolcsnak meg a második alkalom, hogy a McDonalds-ban ettek, továbbá mindhárman életükben most voltak először a móziban. Itt meg szeretnénk ragadni a lehetőséget és öszinte köszönetet mondani Dan Lászlónak, a KCA elnökének, hogy az anyagi támogatásával, lehetővé tette ennek a napnak a megszervezését és kivitelezését. Köszönjük szépen mégegyszer! 

Ugyan csak ennek az évnek a része volt egy közös foci meccs is, amit a húsvéti vakációban szerveztünk meg. Ezen a meccsen a roma mentorolt diákok együtt játszottak a mentorral, a román tanárral valamint a szóvátai gyerekotthonból érkező fiatalokkal. Ennek az alkalomank a célja csoportkohézió erősítése volt. Erről is szeretnénk mutatni egy néhány képet:

A 2016-2017-es tanévet egy különleges alkalommal zártuk, ahol a roma mentorolt diákok együtt pizzáztak a tanárokkal, illetve a mentorukkal.

Összegezve a fentieket ebben az évben a mentorolt diákok közül négyen az osztály legjobb tanulói lettek. Panczi Tamás, harmadik helyezetet szerzett, továbbá Kanczi László és András Dániel második tanulók lettek, és Marián Szabolcs, osztály első lett ebben az iskolai tanévben. A nyolc mentorolt diák közül hatan sikeresen befejezték a szakközépiskolát. Ezek közül ketten munkába szeretnének állni, négyen meg tovább szeretnének tanulni.

A beszámolónk végén, megszeretnénk köszönni minden kedves és lelkes támogatónknak az áldozat készségét és anyagi segítségét, amivel lehetővé tette a programunk létrejöttét és működését immár több mint három éven át. Isten gazdag áldását és jutalmát kívánjuk életükre és munkájukra egyaránt!

Üdvözlettel és köszönettel,
Kalányos Zoltán (Zozo)
Mentor