Küldetésünk

Alapítványunk küldetése a Magyarországon és Romániában magyar nyelven is beszélő cigányság felé van. Munkánk folyamán szembesültünk azokkal a körülményekkel amik a legtöbb ember előtt ismeretlenek, csak a cigánysággal foglalkozó emberek előtt ismertek.

Európa szívében még ma is százezrek élnek úgy, hogy az emberi léthez alapvetően szükséges dolgok sem állnak a rendelkezésükre. Sok helyen nincs víz, villany és az infrastruktúra kiépítése is ólomlábakon halad csupán. A szegénység, az írástudatlanság az óriási munkanélküliség hihetetlen mély lelki és fizikai sötétségbe taszította ezt a népet.


Óriási kérdések sokasága vár megválaszolásra egy olyan közegben ahol még annak meghatározása is kérdéses, hogy tulajdonképpen ki is a cigány... (tovább)


Történetünk

Az alapítvány 1998. alakult meg. Alapítója Kőszegi Dániel aki az alapítvány létrehozásával alapvetően két belső késztetésnek tett eleget. Visszaemlékezett gyermek és ifjúkorára amikor testközelből láthatta mit jelent a cigány nép között az evangéliumot, a Jézus Krisztusról szóló örömhírt terjeszteni.

"Eredj az utakra, a sövényekhez..." Lukács 14:23 A biblia ezen gondolata indította el a cigányság felé az alapítvány szellemi hitelődjét Kopasz Jenőt. Az 1971 - 72 es években történt eseményekre a történelem úgy emlékezik, mint az Uszkai cigányok életváltozására. Hogyan lettek mássá azok az emberek akik Isten megismerése következtében minden szempontból életváltozáson mentek keresztül. Az alapítvány elindulásában tehát jelen van a múlt csodás eseményeinek az átélése, és ott van a jelenből továbbindulva a jövő álmainak a megvalósítása... (tovább)


"TIMÓTEUS" oktatási program

A Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány gyökerei 1972-re nyúlnak vissza, amikor Kopasz Jenő, a misszió szellemi atyja a cigányok erkölcsi és hitéleti oktatását a kelet-magyarországi régióban elkezdte.

A média által, a köztudatban több film, és híradás tekintetében ismertetett munkát, (pl. Kovács László: A sövények mellett), - mint uszkai cigánymissziót, a cigányok megváltozása képen aposztrofálták.

E szellemi alapra építkezett az 1998-as alapítványi bejegyzés, melyet Kopasz Jenő fia, - mint a munkában apja mellett tevékenyen részt vevő fiatal, alapított. Az alapítvány napjainkban Magyarországon, és a romániai magyar nyelvű cigányság körében végzi hitéleti, oktatási és a cigányság erkölcsi nevelésének tevékenységét... (tovább)


Közhasznúsági jelentés 

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Az Alapítvány célja a hátrányos helyzetben élő cigány kisebbség részére új munkahelyek keresése, cigány fiatalok taníttatása, közösségi házak építése, fenntartása. Az alapítvány kapcsolatokat épít ki és tart fenn hazai és külföldi egyházakkal, illetve az Alapítvány tevékenységéhez hasonló célú hazai és külföldi szervezetekkel, alapítványokkal. Az alapítvány lehetőségeihez mérten támogatja nehéz helyzetben lévő gyermekek és fiatalok táborokban való részvételét.


Mindenféleképpen szem előtt tartja azokat a sajátosságokat, amelyek jellemzik a cigány kisebbség életét. Az integrációnál messzemenőkig figyelembe veszi értékeiket.


Egyértelmű célja Alapítványunknak, hogy a cigányságot mind a tervezés folyamatába, mind a megvalósításba bevonva végezze értük és közöttü a munkáját... (tovább)