Jubileumi istentisztelet és hálaadó nap Szilágypírban

2019.11.25

November 24-én vasárnap népes gyülekezet emlékezett meg Szilágypírban arról, hogy a cigány gyülekezet tíz évvel ezelőtt alakult meg. Gál Győző lelkipásztor testvér vezette a délelőtti alkalmat, és emlékeztetett a kezdeti időkre. Ferenczi Béla missziómunkás testvér elkészítette a gyülekezet tízéves krónikáját egy kis füzetben, melyet megosztott a gyülekezettel. Dan László testvér az Alapítvány elnöke a mózesi igékkel emlékeztette igehirdetésében az ünneplő közösséget: "Emlékezzél meg a megtett útról, amelyen hordozott téged Istened az Úr!"

Többen csatlakoztak személyes visszaemlékezésekkel és köszöntésekkel. A falu polgármestere és alpolgármestere is személyesen köszönte meg a népes hallgatóság előtt azt a sokrétű munkát, amelyet a gyülekezet végez a cigányság között. A délelőtti jubileumi istentisztelet után a helybeli családok hívták el ebédre a sokfelől érkezett vendégeket. Az ebédnél együttöltött idő jó lehetőség volt beszélgetésekre és közös emlékek felidézésére.

Délután hálaadó istentisztelet keretében folytatódott az ünneplésünk. Örömünket csak fokozta az, hogy újabb vendégek csatlakoztak hozzánk: a szalárdi magyar baptista gyülekezet ifjúsága énekkel, zenével, és bizonyságtételekkel erősített bennünket. Janny Hulsman testvérnő, aki a múltban is sokat segített a gyülekezetnek, a jelenben a Krisztus mellett hűségre hívta fel a hallgatóság figyelmét.

Az alkalmat Ferenczi Béla missziómunkás testvér vezette, Dan László testvér pedig a 100. zsoltár alapján Isten igéjét hirdette. Lukács György testvér bátorító szavai is mélyen a szívünkig értek.

Az alkalom végén örömmel énekelte a népes gyülekezet az éneket: "Együtt mind, ott a mennyben, egész lényünk az öröm járja át"