Bemerítés Biharfélegyházán

2019.09.09

Igazi örömünnep volt szeptember 8-án vasárnap délután, amikor hitvalló bemerítésre került sor. Fiatal nőtestvérünk örömmel tett vallást Jézus Krisztusba vetett hitéről, és bizonyságtételét megpecsételte bemerítés által, melyet Kiss Zoltán a körzet lelkipásztora végzett. Az igeszolgálatokat a Cigánymisszió részéről Izsó István és Dan László testvérek végezték. A zenei szolgálatokban Isten üzenetét Körtvélyesről és Paptamásiból jelenlévő testvéreink tolmácsolták felénk.

Nagyon megható volt, ahogy a bemerítésben részesülő testvérnő édesapja köszöntötte lányát. Igei jótanácsokat Kiss Zoltánné testvérnő tolmácsolt a fehérruhás számára.

Legyen mindannyiunk számára bátorító az istentisztelet központi üzenete: "Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek."