Örömünnep Érkőrösön

2019.09.16

Isten áldott jelenlétében teljes lehetett az örömünk a tegnapi nap folyamán, amikor négy fehérruhás tett bizonyságot szóban és tettben hitvalló bemerítés által Érkőrösön.

A megnagyobbított imaház is kicsinek bizonyult, hogy befogadja a népes ünneplő gyülekezetet. Gombos Miklós missziómunkás testvér jó házigazdaként igaz szeretettel fogadta a helyi, közeli, és távolabbi gyülekezetekből érkezett vendégeket. A tasnádi énekcsoport szolgálata, énekei Megváltó Jézusunkra mutattak, s hozzá vittek közelebb.

Dan László testvérnek a KCA elnökének az igeszolgálata mélyen megérintette a népes hallgatóságot. Örömünk az is, hogy a négy bemerítkező mellett voltak olyanok is, akik ezen az alkalmon döntöttek Jézus Krisztus mellett.

Örülünk annak, hogy az érszőlősi anyagyülekezet részéről Hiri János gyülekezeti vén testvér is köszöntötte a gyülekezetet és a bemerítkezetteket.

Örülünk a jelennek, és reménységgel nézünk a jövő felé is, hiszen a körzet másik misszióállomásán Tasnádon október 20-án bemerítési istentiszteletünk lesz.