Győzelem a halál felett!

2021.04.06

2021 húsvét vasárnapján a körtvélyesi I-es számú gyülekezetben valóságosan átélhettük a címben megfogalmazottakat. Tizennégy hitvalló - bemerítésben részesülő - testvérünk tett bizonyságot arról, hogy halálra ítélt, bűnös állapotukból, elfogadva Jézus Krisztus váltságát, megváltását, életet nyerhettek. Halálból életre jönni mindig csoda. A tizennégy fehérruhás közül ketten ezt nem csak lelkileg, hanem fizikailag is átélhették az elmúlt hetekben. Egyik testvérünk a COVID következtében lélegeztetőgépre került. Alig néhány százalék esélyt adtak neki az orvosok az életben maradásra, és íme most azt hirdetheti, hogy Krisztusban új életet nyert mind testileg, mint lelkileg. Másik testvérünk is megjárta a halál árnyékának völgyét. Néhány hete súlyos szívműtéten esett át, de hála legyen az Úrnak azért, hogy most már a szíve fizikailag is és lelkileg is teljesen rendben van.

Az ünnepi istentiszteleten a bemerítés szolgálatát Filep Szilárd lelkipásztor testvér végezte el. Isten igéjét Izsó István gyülekezeti vén - missziómunkás testvér hirdette. Hálásak vagyunk a helyi zenei szolgálattevő testvérekért, akik szolgálatukkal hozzájárultak az Isten dicsőítéséhez.

Különös része volt az istentiszteletnek, amikor több család is gyermekeit hozta az Úr elé, és így hét gyermekért imádkozhattak a szolgálattevő testvérek.

Azért imádkozunk, hogy az élet áradjon továbbra is a gyülekezetben, hogy erősödjön lélekben és számban egyaránt.