Bemerítés a Korondi Roma Gyülekezetben

2011.05.11

Istenünk kegyelméből 2011 április 3 - án a Korondi Roma Imaházban ismét megmozdult a víz. Egy idős házaspár Gábor Máté és felesége Gábor Éva tett bizonyságot hitéről.


Hitvallásukat követte a hitvalló bemerítés. Új testvéreink kifejezték, hogy ők egyedül Jézus Krisztust akarják követni egész életükben. A bemerítési ünnepségen Dóczi György Kibédi lelkipásztor valamint Boros Róbert Székelyudvarhelyi lelkipásztor szolgált Isten igéjéből. A bemerítés áldott szolgálatát a gyülekezet hűséges munkása Gábor Rupi testvér végezte.


A korondi gyülekezet áldott légköre újból gyümölcsöt termett. Testvéreink túl azon, hogy saját környezetükben végzik a szolgálatot egyre több helyre is elviszik az evangéliumot. A környező és a távolabb levő településeken is odaszánt missziói munkát fejtenek ki Gábor Rupi testvér vezetésével. Azt kívánjuk, új testvéreink életére, hogy hűséges tagjai legyenek a Korondi gyülekezetnek. A korondi gyülekezet tagjainak pedig vezetőjükkel együtt azt kívánjuk, hogy még sok eltévedt lelket vezessenek Jézus Krisztushoz.