Van miért hálát adni…

2016.10.11

Örömünnep volt október 9-én vasárnap az érkőrösi gyülekezetben. 

Hálaadó istentisztelet keretében köszöntük meg Istennek azt a sok áldást, amit ebben az évben tapasztalhattunk meg. Különös volt ez az alkalom, hiszen ahogy a hálaadó oltár is mutatja, a gyülekezet legfőbbképpen Isten igéjéért és a felújított imaházért hálás. S talán az is különleges, hogy a hálaoltárra kitették a felújítást anyagilag és munkával is segítő Corderius College (Amersfoort, Hollandia) diákjainak és tanárainak csoportképét. 


Az ünnepi istentiszteleten bizonyságtételeket hallgattunk meg az érkőrösiektől, amiben hálájukat és örömüket fejezték ki a sok áldásért. Nagy öröm volt, hogy Ferenczi János testvér vezetésével közöttünk szolgált az érszőlősi pengetős zenekar. A szomszédos településről, Peléről is átjöttek többen a testvérek, akik énekszolgálatukkal örvendeztettek meg bennünket. Szintén sokat jelentettek mindannyiunk számára azok a gondolatok melyeket az érszőlősi fiatalok versekben és bizonyságtételekben mondtak el. 


Az igehirdetés szolgálatát Hessel Keuter és Dan László testvérek végezték. 


Külön hálásak vagyunk Gombos Miklós missziómunkás testvérért és kedves családjáért, az általuk végzett szolgálatért.