Tunyogmatolcsi hálaadó alkalom

2013.11.22

November 10-én hálaadó ünnepélyt tartott a Tunyogmatolcsi Roma Gyülekezet, melyen részt vettek a berekböszörményi dicsőítő testvérek és a gyülekezet néhány tagja. Az ünnepélyen Mursa Dániel helyi és Nagy Kornél berekböszörményi lelkipásztorok szolgáltak.

A dicsőítés után Nagy tv. a 118. zsoltárt olvasta fel. E csodálatos dicsőítő énekből két dolgot hangsúlyozott ki:
A 22. versben arról a kőről van szó, amelyet az építők megvetettek, de az lett a szegletkő. Olyan jó, hogy mi ismerjük ezt a szegletkövet, Jézus Krisztust. A másik fontos üzenet a 27. vers alapján fogalmazódott meg: "Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvához!". A mi hálaérzésünknek nem szalmalángnyinak, hanem megalapozottnak, szilárdnak kell lennie.


Ezután személyes bizonyságtételek hangzottak el. Örömmel hallgattuk testvéreink hálaadással megfogalmazott beszámolóit, hogy mit tett velük az Isten. 


Mursa tv. szolgálata zárta az istentiszteleti alkalmat. Az 50. zsoltár 23. versét olvasta fel: "Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyázz, annak mutatom meg Istennek szabadítását.". Testvérünk a tíz bélpoklos példáján - szenvedélyes szavakkal - mutatta be, hogy milyen nagy szerepe van életünkben a hálaadásnak. 


Isten gondviselése volt, hogy a reggeli eső után délre kisütött a nap és az alkalom utáni szeretetvendégség az udvaron történhetett. Igazi szabolcsi töltött káposzta és nagyon finom sütemények voltak tálalva. Mind a lelki, mind a testi táplálékért legyen Istené a dicsőség!


Nagy Kornél lelkipásztor