Továbbképzés pedagógusaink számára

2016.09.15

Egy régebbi törekvésünket sikerült megvalósítani 2016. szeptember 10-én. Az alapítvány vezetősége szükségesnek látta a délutáni oktatásban résztvevő pedagógusok továbbképzését és ennek érdekében egy közösségi alkalmat szerveztünk. 

Előadást hallgattunk meg a "Hit és pedagógia" témakörben. Az előadást Kovács Barna a GYEK (Gyermek Evangélizációs Közösség) igazgatója tartotta a tanítóknak. 


Az előadásban azt láthattuk meg, hogy a gyermek Isten ajándéka és így nagy értéket képez Isten szemszögéből nézve. Ennek fényében nagy felelősség gyermekeket nevelni a neki megfelelő módon istenfélelemre, fegyelemre, tiszteletre, és becsületességre. A lexikális tudás, a tantárgyak helyes megismertetése mellett a hitre és istenfélelemre nevelés is nagyon fontos feladatunk. 


Az előadás elhangzása után a jelenlevő pedagógusok kérdéseket tehetek fel, és így egy fórumbeszélgetés alakult ki, ami meghitt, barátságos hangulatban zajlott. 


Hálásak vagyunk Istennek a lehetőségért, a tanítókért, a gyermekekért. Szeretnénk jól kihasználni ezt a lehetőséget, hogy addig, amíg a délutáni oktatásban ott vannak a gyerekek, a tőlünk telhető legtöbbet tegyük meg érettük az élet minden területén.