Szolgálat átadás Berekböszörményben

2014.07.22

2014. június 22-én Berekböszörményben különleges alkalmunk volt, ahol a gyülekezeti szolgálattevőket köszöntöttük. Egyrészt megköszöntük Nagy Kornél misszionárius testvér hosszú éveken át végzett kitartó munkáját, de reménységünket fejeztük ki arra nézve, hogy a hétköznapi bibliaórákon még részt vesz a gyülekezet gondozásában. A jövőben a vasárnapi szolgálatokat, a gyülekezet gondját Papp László lelkipásztor fogja viselni.  

A bevezető gondolatok, énekeket követően Kőszegi Dániel testvér szolgált igével. Igehirdetésében Illés és Elizeus példáját használta. Elizeus, Illés tanítványa, az Illésben lévő lélekből kétszeres részt kért, így akarta Illés szolgálatát folytatni. Az igehirdető kiemelte, hogy ilyen módon, ilyen lelkiséggel viszi tovább Papp László lelkipásztor majd a berekböszörményi gyülekezetben a szolgálatot. 

Megható pillanatoknak voltunk tanúi, mikor Nagy Kornél testvér, aki feleségével együtt vett részt ezen az alkalmon, visszaemlékezett az itt eltöltött időre, majd a gyülekezet köszönetet mondott az áldozatos munkáért, hogy a fővárosból rendszeresen ide látogatva fáradhatatlanul végezte az Úr munkáját Berekböszörményben. 


Papp László, akit erre az alkalomra elkísért felesége és gyermekei is, szintén megköszönte elődjének az itt végzett missziós munkát, és Isten segítségével vállalta a szolgálat folytatását. Nagy öröm volt az alapítvány részéről köszönteni a lelkipásztort ezen az újabb szolgálati helyen. Kívánjuk, hogy a missziós szolgálat szépen haladjon előre ezen a településen. 


Dan László
elnök