Szalárd, Sátoros evangélizáció Bemerítési ünnepély

2012.07.15

A Szalárdi Roma missziót, a Nagyváradi Roma Baptista gyülekezet valamint a helyi Magyar Baptista Gyülekezet végzi. Kajca János lelkipásztor testvér (a Nagyváradi Roma Gyülekezet lelkipásztora), minden héten egy nap leutazik Szalárdra, hogy foglalkozzon az ottani testvérekkel. A mostani evangélizációt Kajca testvér szervezte, és itt külön megjegyezném azt, hogy ebbe az évbe az egyike volt a leg jobb szervezésnek. A Nagyváradi Roma Gyülekezetből minden nap volt egy-egy szolgáló csoport, fiatalok csoportja, férfiak csoportja, nők csoportja, akik bizonyságot tettek arról, amit az Úr végzett az életükbe és hogy hogyan élik meg a minden napokat mint keresztyén , újjászületett emberek. A sátoros evangélizáció hétfőn kezdődött és minden nap más-más lelkipásztor hirdette az igét. A Vasárnapi befejező alkalmat, bemerítési ünnepély koronázta meg, amikor négyen merítkeztek be, vallást téve ez által a többi roma előtt megváltozott életükről. 

Imátkozzunk továbbra is azon testvérekért, akik végzik ezt a munkát, hogy kitartással és buzgósággal végezzék a rájuk bízott munkát, valamint azokért az emberekért akiket megérintett az ige, hogy dönteni tudjanak és megmaradjanak az Úr mellet.


A tudósító