„Sátoros Ünnep” Bogyoszlón!

2015.10.12

Hiába a hideg őszi idő és a kellemetlen hideg eső, semmi sem tudta elvenni az örömünket.

Október nyolc és tizenegy között evangélizációs alkalmakat tartottunk a Bogyoszlói imaház udvarán felállított sátorban. Szólt Isten igéje, megtérésre hívott és Isten iránti mély odaszánásra. Már a hétköznapi estéken is voltak érdeklődők. Vasárnap délután bemerítési istentisztelettel zárult az evangélizációs alkalmak sora. A hűvös esős idő ellenére zsúfolásig megtelt a sátor érdeklődőkkel. Az alkalmat Veress Efraim lelkipásztor testvér vezette, az igehirdetés szolgálatát Dan László testvér a Cigánymisszió Alapítvány elnöke végezte. Hálásak vagyunk az ének és zene szolgálatokért, amelyekben a kéci, margitai és érszőllősi testvérek vezettek bennünket.


A leghálásabbak azonban a három fehérruhásért vagyunk. Bogyoszlóról egy kedves házaspár, míg Albisról egy asszony vállalta a hitvalló bemerítést. Bizonyságtételük meggyőzött bennünket az újjászületésükről.


Hálásak vagyunk a közöttük szolgálatot végző missziómunkásokért is, Ferenczi Béla és Juhász Kálmán testvérekért.


Hisszük és valljuk, hogy ezek az alkalmak is azt a célt szolgálták, hogy az evangélium hirdettessék minden helyen minden nép felé.


Istené legyen mindenért a dicsőség és a hála!