Roma imaházépítés Szaniszlón.

2011.05.22

Imameghallgatások eredményeként néhány hete elkezdődött az imaház építése Szaniszlón.

Régi vágya volt a helyi gyülekezetnek, és a missziót elindító és fenntartó cigánymisszió alapítványnak is egy új imaház felépítése. Isten kegyelméből a kezdeti időktől volt hol összegyűlni a közösségnek. Először családi háznál voltak az alkalmak, majd egy családi ház lett megvásárolva és gyülekezeti célra átalakítva. Az épület állaga azonban egyre jobban romlott, és a befogadóképessége is kicsinek bizonyult. A cigánymisszió alapítvány egy másik alapítvánnyal karöltve vállalta, hogy egy minden szempontból alkalmas új imaházat épít.


A hosszú előkészítő munka után a tavasz folyamán elkezdődtek a munkálatok is. Először a régi épület részbeni bontása történt meg. Isten gondviselését látjuk abban is, hogy egy kis része megmaradhatott az imaháznak és ez alkalmas arra, hogy az új imaház elkészüléséig helyet adjon a gyülekezetnek. A bontás után a tereprendezés, majd az alap elkészítése volt a legfontosabb feladat.


A munkák nagy intenzitással folynak, hiszen még alighogy elkezdtük az építkezést, már ki is tűztük a megnyitó istentisztelet időpontját is. Bízunk Isten ígéreteiben!! Hisszük azt, hogy a megfelelően előkészített építkezés jól fog haladni. A munkálatokat a cigánymisszió alapítvány munkatársa Ilyés Csaba testvér vezeti . A helyi gyülekezet lelkipásztora Bödő Zoltán testvér a bátorítás szolgálatában, és a gyakorlati megvalósulásban is komoly szerepet vállal. Az építkezésen roma testvéreink dolgoznak, akik jó példái annak, hogy lehet rájuk is felelősség teljes munkát bízni.


Nehéz, munkával teli hónapok várnak ránk, de hisszük azt, hogy ez év szeptember 16 - án délután már az ünnepélyes imaházmegnyitó ünnepségen vehetünk majd részt. Jó tudni azt, hogy az anyagi áldozatot hozó testvérek, a szervezés területén fáradozó vezetők, és az építkezésen munkálkodó testvéreink mind egy célért fáradoznak. Vágyunk az, hogy Isten Szaniszlón élő népe egy szép, a közösségi élet minden alkalmának megrendezésére megfelelő épülettel gazdagodjon.
A képek a jelenlegi állapotot, valamint a leendő imaházat mutatják be.


A testvériség felé az a kérésünk, hogy imádságaikkal kísérjenek bennünket. Tudjuk azt, hogy Isten meghallgatja a hitből fakadó őszinte könyörgéseket.