Örömünnepeink: Imaházátadások — Albis

2014.07.21

Felemelő eseményen vehettünk részt 2014. május elsején Albison: az albisi magyar nyelvű roma baptista gyülekezet új imaházának alapítványi megnyitójára került sor népes gyülekezet előtt.

Az imaház megnyitó istentisztelet közös énekléssel kezdődött az imaház épülete előtt, Ferenczi Béla testvér vezetésével. A hálánkat kifejező énekek után Dan László testvér, az alapítvány elnöke köszöntötte az egybegyűlt testvéreket, mind a gyülekezeti tagokat, mind a vendégeket. A megnyitó istentisztelet alaphangját Ferenczi Béla testvér köszöntése adta meg, aki a 126. zsoltár 3. versét idézte: "Hatalmasan cselekedett velünk az Úr, azért örvendezünk". 


Az ünnepélyes szalagátvágásra a gyülekezet vezető testvér mellé odaállt az alapítvány alapítója, Kőszegi Dániel testvér, valamint az imaház építésében anyagi áldozatot vállaló holland gyülekezet lelkipásztora, Nico van den Houten testvér is. A hálaadó imádságokat követően az ünneplő gyülekezet bevonult az új imaházba. 


A közös éneklést követően Kőszegi Dániel alapító testvér osztotta meg igei gondolatait az egybegyűltekkel a Zsidókhoz írt levél 13. rész 14. verse alapján: "Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük". Kiemelte, hogy ez az imaház is egy hatalmas mérföldkő az úton, amely a mennyei dolgokkal való foglalkozás felé vezet. Az igei gondolatok után meghatottan köszöntötte az ünneplő gyülekezetet a dordrechti Andreaskerk gyülekezetének lelkipásztora, aki felelevenítette az építkezés kezdetét és folyamatát, a holland gyülekezet munkáját annak érdekében, hogy itt új épület állhasson. Ajándékot is hozott a helyi gyülekezetnek: egy magyar nyelvű szószéki Bibliával ajándékozta meg az ünneplő testvéreket. Dan László testvér ezt követően nagy szeretettel köszöntötte a falu jegyzőnőjét, aki a település vezetői képviseletében volt jelen a megnyitó istentiszteleten. Ezután az alapítvány képviseletében jelenlévő lelkipásztorok, Filep Szilárd, Papp László és Bödő Zoltán lelkipásztorok köszöntötték a gyülekezetet egy-egy igeverssel. Egy rövid közös éneklés után helyi testvérek, Mezei Béla és Varga Angéla gyülekezeti tagok mesélték el, hogyan munkálkodott eddig életükben az Úr, hogyan fogadták el Jézus Krisztust személyes megváltójuknak. Őket követően a holland nieuw-lekkerlandi gyülekezet részéről köszöntötték testvérek az egybegyűlteket. Felelevenítették, hogyan kezdték el évekkel ezelőtt ezen a helyen a munkát, hogyan segítettek a régi imaház építésekor, ami végül nem készült el teljes egészében. Hugo Baas, a nieuw-lekkerlandi gyülekezet és a GAiN Alapítvány képviseletében szintén értékes ajándékot adott át Ferenczi Béla testvérnek: egy úrvacsorai készletet, mely hisszük, sok áldás forrása, eszköze lesz. Ezt követően a Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány is átadott egy-egy képet, jelképes ajándékot minden vendégnek és gyülekezeti tagnak. Az alkalom után szeretetvendégség várta a jelenlévőket. 


A legnagyobb ajándékot ezen a napon, természetesen, a helyi gyülekezet kapta: egy gyönyörű, modern imaházat. Különös és példaértékű az az összefogás, amivel felépült az imaház. Az építkezés anyagi hátterét a hollandiai, dordrechti Andreaskerk gyülekezete biztosította. A Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány keretében Ferenczi Béla testvér szervezte a folyamatos munkát. Hálásak vagyunk minden roma és magyar testvérért, akik idejüket, erejüket áldozták azért, hogy az épület jó minőségben felépülhessen. Köszönjük a nőtestvérek áldozatát, akik minden nap egy tál ételt készítettek a jelenlévő munkásoknak. Köszönjük az érszőllősi gyülekezet és Veress Efraim lelkipásztor folyamatos támogatását. Köszönjük azt is, hogy nagyon sokan imádkoztak értünk és az építkezésért. És természetesen a legnagyobb hála az Urat illeti, aki minden bajtól, kemény téltől, balesettől megóvott minket. Gyönyörű példája volt ez az építkezés a testvéri egységnek. Hisszük, hogy a gyülekezet lelki háza is ilyen stabil alapokra, és ilyen szépen fog épülni!


Dr. Gacsályiné Fodor Boglárka
Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány