Örömünnep Szalárdon

2015.10.24

Örömmel, és Isten iránti hálával számolunk be arról, hogy az október 18-án nagy öröm volt a szalárdi gyülekezetben és hisszük, hogy nagy öröm volt a mennyben is. Két testvér - Lakatos János és Lukács Aranka - átadta életét az Úr Jézusnak, és ezt bemerítéssel meg is pecsételte. 

Az alkalmat Juhász Sándor, bihari lelki munkás vezette, az igei szolgálatot és a bemerítést Kajca János, nagyváradi lelkipásztor végezte Ján. 14: 1-6 , és Márk 9: 43-48 alapján. A zenei szolgálatot szintén a Nagyváradi Roma Gyülekezet dicsőítő csoportja végezte. 


Isten áldása legyen testvéreink életén, s kívánjuk, hogy legyenek kitartóak azon az úton, melyen most elindultak!