Örömünnep Érkőrösön

2015.09.07

Kol.2,12 Vele együtt vagytok eltemetve a keresztségben, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül.

Örömmel adunk hírt arról, hogy augusztus 30-án bemerítésünk volt Érkőrösön. Közös ünnepe volt ez a körzetnek, az érszőllősi anyagyülekezetnek, és a Keresztyén Cigánymissziónak. Hálásak vagyunk öt fehérruhás testvérünkért, akik közül hárman a pelei gyülekezet, ketten pedig az érkőrösi gyülekezet tagjai lettek. Nagyon jó volt megtapasztalni Isten áldott jelenlétét az egész ünnep során. Az alkalom levezetését Veress Efraim lelkipásztor, a bemerítés szolgálatát Gombos Miklós testvér a körzet missziómunkása, az igehirdetést pedig Dan László testvér végezte. A bemerítési istentiszteletet WEB oldalunkon - www.gipsymission.com - meg lehet tekinteni. 

Kívánjuk, hogy az a munka, amit a Szentlélek végzett Érkőrösön folytatódjék Isten dicsőségére!


Miközben hálásak vagyunk Isten áldásaiért, amit Érkőrösön megtapasztaltunk, imádságos szívvel várjuk szept. 13-át. Ezen a vasárnapon délelőtt 11 órai kezdettel a túrricsei imaház udvarán felállított nagy missziós sátorban bemerítési ünnepségünk lesz. Nagy örömmel és várakozással készülünk, hiszen több dicsőítő zenei csoport fog szolgálatot végezni. Természetesen fő helyen, a középpontban az igehirdetés és a bemerítés lesz.