Örömünnep Asszonyvásáron

2015.03.10

Egy különleges alkalom résztvevői lehettünk Asszonyvásáron, ahol egy idős bácsi megkért arra, hogy soron kívül részesülhessen a keresztségben. Miután elkezdett rendszeresen járni a mi alkalmainkra, súlyosan megbetegedett. Amikor betegsége tovább súlyosbodott, azzal a kéréssel fordult felém, hogy miután ő megtért és megbánta bűneit, szeretne megkeresztelkedni. Egy néhány alkalom beszélgetés és imádkozás után jeleztem az itteni szolgatársaknak, hogy a testvér fizikai állapotára tekintettel jó lenne szűkebb körben, háznál megtartani a bemerítését. 

Erre sor is került február 27-én testvérünk egyik fia házánál, ahol mind a bácsi, mind a felesége keresztséggel is megpecsételték hitüket. Ezen az alkalmon igével szolgált Filep Szilárd és Nagy Kornél testvérek. Erre az alkalomra összegyűlt a népes család gyermekei, vejei, menyei, unokái ( 9 gyermeke van), akik szomjas szívvel hallgatták az igét. A népes családon kívül jelen voltak a helyi gyülekezet tagjai is. Jó volt látni azt, hogy testvérünk arca ragyogott a boldogságtól és teljes békével várja, hogy az Úr hazahívja. 


Kívánjuk az Úr áldását életükre, és hogy a népes családból mindenki követhesse példáját! 


Testvéri szeretettel:

Papp László
helybeli lelkipásztor