Nagypénteki ünneplés Szaniszlón

2012.04.08

A keresztyén hívő ember életében fontosak a nagypénteki események , hiszen az Úr Jézus értünk elhordozott szenvedéseire emlékezünk. Nem lenne húsvét nagypéntek nélkül, éppen ezért szükséges tudatában lennünk , hogy milyen nagy árat fizetett Megváltónk értünk.

Ezen a nagypénteken a Szaniszlói gyülekezet életébe tekinthetünk be. Az igét hirdették Dan László (KCA elnöke), és Bödő Zoltán helyi lelkipásztor.


Külön öröm a gyülekezetnek, hogy erre az ünnepre elkészült a kistermet leválasztó mobil válaszfal. Az imaház megépítésekor ez a válaszfal, csak terv volt, mivel mozdíthatósága miatt nagyobb költségvetést igényelt és erre akkor nem volt lehetőség. Istennek hála hogy pár hónap alatt használt embereket arra , hogy előteremtse a szükséges anyagiakat. Igy a gyülekezetnek két terme lett s a kisebbik terem gyermekek részére lesz kialakítva, míg nagyobb ünnepély esetén egy nagyobb teremmé alakítható. 


A következő felvételeken a nagypénteki Istentisztelet valamint a mobil fal működése látható.


A tudósitó