Maros megyei gyermektábor, 2013. július

2013.07.23

"Örülök, ha ezt mondják nekem: Az Úr házában megyünk!" (Zsoltárok 122, 1)

Az elmúlt időszakban, pontosabban július 9-től 14-ig a Maros megye környékén élő gyerekekkel részt vettünk egy hat napos keresztény táborban, ami első sorban a roma gyerekeknek lett megszervezve, de a nem romák részéről is szeretettel vártuk és örömmel fogadtuk a jelentkezéseket (több jelentkező is volt). A táborra összesen 56 gyerek jelentkezett. 

Célunk az volt, hogy hogy a roma gyerekek (de a nem romák is) közel kerülhessenek Istenhez. Kiragadva őket egy rövid időre a roma közösségből, hasznosnak véltük azt, hogy a roma gyerekek lássák, sőt maguk is tapasztalják, éljék át, milyen egy Istent félő közegben élni, ahol az emberek nem használnak csúnya szavakat a többiek irányában, nem káromkodnak és nem verekednek, hanem istenfélően, szeretetben és békességben élnek együtt a körülöttük lévőkkel. Azt reméltük, hogy miután megízlelik, milyen az Istenben hívő élet, maguk is vágyni fognak erre, és egy nap majd a maguk életét, illetve a családjuk életet is ennek megfelelően irányítják, alakítják. Ezáltal ők is példát mutatnak majd a többi roma számára azáltal, hogy a megszokottól eltérően élnek egy Istennek tetsző életet. 


A heti témánk az volt, hogy napjainkban a gyerekek miként épülhetnek be az Isten Gyülekezetébe. 


Első nap: Lk 2,41 - 45; A tizenkét éves Jézus a templomban. A következő kérdésekre kerestük a válaszokat: 
• Miért volt szükséges, hogy Jézus, az Isten Fia az Isten házába menjen, és másokkal együtt imádja az Istent? 
• Mi(k) történhet(nek) akkor, amikor több hívő összegyűlik? 
• Hogyan tanulhatunk egymástól? Hogyan bátoríthatjuk egymást? 


Második nap: Jn 13, 1-20; Jézus megmossa a tanítványai lábát. A következő részeit emeltük ki: 
• Jézus a világ Királya, mégis egy megalázó, szennyes munkára vállalkozott, hogy ezzel is kifejezze irányunkban szeretetét. Melyek azok a tevékenységek, amelyek "nehezek", kellemetlenségge(kke)l járhat(nak), de mégis áldás lehet mások számára? És megtennéd-e? 
• Mert egyik helyen ezt mondja az ige "Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek is ezeket (Jn 13,17)."


Harmadik nap: 2Kir 22; 23; Jósiás (a nyolc éves) megtisztítja a templomot. Kérdéseink az alábbiak voltak: 
• Hogyan/Miért lett olyan rendetlen az Isten temploma? A mai templomok/imaházak is kerülhetnek hasonló állapotba? Mit teszel annak érdekében, hogy megelőzd ezt? 
• A Biblia azt tanítja, hogy a testünk a Szentlélek temploma. Elképzelhető, hogy testünkbe beférkőzzenek olyan dolgok, amik szükségessé teszik a megtisztulást, helyreállítást? 
• Hogyan kellene a gyülekezetünket vagy/és életünket megtisztítani? 


Negyedik nap: 1Sám 3; Sámuel szolgálata az Isten házában. Kiemelkedő részek: 
• Isten már gyerekkorában elhívta Sámuelt, hogy szolgálja Őt. Jóllehet, az elején talán ez csak annyiból állt, hogy vizet öntsön Élinek, vagy a papi ruháját hordozza, vagy lehet, hogy az istentiszteleti előkészületekben (székek/padok elrendezésében) kellet segítenie. Viszont ezt követően abban a megtiszteltetésben lehetett része, hogy felkenhette az első királyt Izrael számára (Sault, majd ezt követően Dávidot). 
• Napjainkban melyek azok a fontos tennivalók, amelyeket végeznek a hívő emberek, és ez által szolgálják az Istent? Te hogyan tudnád napjainkban szolgálni az Isten a gyülekezetben? 
• Ne feledd, légy hűséges a kicsi és jelentéktelennek tűnő munkában, szolgálatban, mert majd egy nap rád is igaz lesz az, amit Isten mond az igéjében: Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután..." Máté 25:21 


Az utolsó előtti nap: Mk 12, 41- 44; Az özvegyasszony két fillérje. Megválaszolandó kérdések: 
• Jézus azt mondta: "Bizony, bizony mondom néktek, hogy ez az özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe (Mk 12,43)." Hogyan mondhatott ilyet? Mire gondolt? 
• Mi az, amit te adhatsz az Istennek? És hogyan tedd? (Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvtelenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten [2Kor 9,7]) 


Az utolsó nap: Lk 2, 36-38; Anna a templomban. Témánk az imádkozás volt kérdések: 
• Mi az imádság? Anna imádkozott és böjtölt több éven át, hogy Isten ígérete, terve, mely szerint eljön a Messiás, beteljesedjen. Mikor eljött, beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását. 
• Te imádkoztál-e valaha azért, hogy Isten mutassa meg neked mi a terve az életed, néped felett? Továbbá, hogy valóra is váljon az isteni terv úgy személyes életedben, mint a körülötted élők életében?


A fenti témákat csoportos beszélgetések keretén belül tárgyaltuk a gyerekekkel, és biztattuk őket az ige cselekvésére, nem csupán annak meghallgatására. 


Napközben sokat játszottak a gyerekek, ahol versenyzés közben mindenki igyekezett minél több pontot szerezni a csoportjának, ugyanis három csoportra voltak osztva (piros, sárga, kék csoportra). A végén a nyertes csoport tagjai díjakban részesültek. A csoportos játékoknak köszönhetően megtanulhatták, hogy sokszor az életben ahhoz, hogy elérjünk egy bizonyos célt, szükségünk van a másokkal való együttműködésre. Jó volt látni, hallani, ahogy egymást biztatták. A játék mellett természetesen a finom ételek sem maradtak el. Esténként evangélizációs gyermek istentiszteleteket tartottunk, ahol a táborvezetők / tanítók részéről személyes bizonyságtevések hangzottak el. Majd ezt követően lehetőségük volt a megtérésre. Nagy kiváltság és megtiszteltetés volt több gyerekkel is együtt imádkozni a megtérésért. Történtek nagyon komoly bűnvallások, és olyan dolgokat osztottak meg velünk, amelyekről mások nem tudtak és nem volt könnyű kimondani ezeket. De ez az ára az igazi bűnvallásnak és a bűntől való felszabadulásnak. Még mindig visszacseng a fülemben az, amit az egyik tini mondott: "Mikor haza megyek, minden embertől, akit megbántottam, meg akinek hazudtam bocsánatot kérek". Miután hazaérkeztünk találkozom a mamájával és sírva meséli, hogy az első dolog, amit mondott az unokája (mivel a nagymamája gondozza, neveli) az volt, hogy bocsánatot kért. 


Nagy örömünkre szolgált végignézni mindezt, és látni, ahogyan többen is a gyerekek, illetve a tinik közül valóban beépültek a Krisztus Gyülekezetében. 


A tábort a Teleios Ministry anyagi támogatásával tudtuk megvalósítani valamint Dr. James Floyd Parker és Bonnie vezetésével. 


Kalányos Zoltán (Zozo)