Korondi bemerítés - beszámoló

2014.02.11

Ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. János 12:24

Jézus Krisztus mint földbe esett gabonaszem meghalt, és ebből a halálból élet fakadt, amely sok gyümölcsöt terem. Mi is az Ő halálának a gyümölcse vagyunk. A mi életünk is akkor lesz gyümölcsöző, ha Jézushoz hasonlóan halálba adjuk énünket, hogy helyette látható legyen Krisztusban nyert új életünk.

Megváltó Urunktól azt a megbízatást kaptuk, hogy hirdessük az evangéliumot, vessük az ige magvait, mert vetés nélkül nincs aratás. Ez a munka nem hiábavaló az Úrban. 1 Korinthus 15:58: "Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.". Isten igéje nem tér vissza üresen, megcselekszi Isten akaratát: "...ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem." Ézsaiás 55:11. Sokszor bele fáradunk a lélek mentés munkájába, de mindig új erőt és munkakedvet kapunk, amikor emberek szabadulnak meg a bűn fogságából, ez betölt reménnyel és örömmel.


Ebben az örömben volt részünk 2014. február 9-én a korondi gyülekezetben, mikor hat fehér ruhás tett bizonyságot a Krisztusban nyert új életről. Hárman közülük az ölvesi új munka mezőről nyert kévék, ahol a tavalyi nyár folyamán kezdtük el a lelki munkát feleségemmel, Margittal. Ölves egy Korondhoz tartozó roma telep, ahol több száz roma el. Rajtuk kívül két fehér ruhás a betfalvi és egy a fiatfalvi misszió munkájának a gyümölcse.


Az Isten igéjét Dan László testvér, a KCA elnöke hirdette. Az erdőszentgyörgyi pünkösdista roma testvérek igeszolgálattal, dicséretekkel és bizonyságtevéssel szolgáltak. A bemerítést Gábor Rupi misszionárius végezte. 


Mindenért az Úré legyen a dicsőség!


Gábor Rupi misszionárius,

2014. 02. 11.