Isten veletek lesz ( 1 Mózes 48:21)

2011.02.21

Mindig csodálatos az, amikor olyan emberek lehetnek együtt, akik egy közös célért dolgoznak, és egész életüket ennek a nagyszerű szolgálatnak rendelik alá. Felemelő érzés volt 24 romamissziós lelkipásztorral és missziómunkással együtt visszatekinteni a 2009-es év első félévére.

Érmihályfalva mellett egy csendes helyre visszavonulva tarthattuk meg konferenciánkat ,melyen a Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány (KCA) a Fundatia Gipsy Mission Románia (FGM) és a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége (RMBGYSZ) elnökeinek vezetésével beszámolókat hallgathattunk meg az elmúlt fél év munkájáról, valamint az előttünk álló időszak missziós terveit egyeztethettük.


Konferenciánk jó lelki légkörét nagyban meghatározta Kőszegi Dániel testvér igei szolgálata. Testvérünk, aki a fentebb említett két missziói alapítvány alapítója, és hosszú évek óta a Romamisszió legelkötelezettebb támogatója arról szólt, hogy Isten milyen áldásokat tartogat a Roma nép számára. Kiváltság lehet ebben a csodálatos szolgálatban részt venni és egymást bátorítva haladni előre a lélekmentés munkájában.


Az igei gondolatok után került sor a lelkipásztorok és missziómunkások beszámolójára. Testvéreink, - a Magyar Ukrán határtól a Székelyföld belsejéig végzik munkájukat - sokszor megható módon számoltak be arról, hogy Isten milyen gazdagon megáldja munkájukat. Az egyre jobban terjedő missziómunka a Roma nép között, és ennek minden áldása, annak a példás összefogásnak az eredménye ,amellyel a már korábban említett két missziós alapítvány (KCA, FGM) és a Baptista Szövetség szolgál a közös célért.


A konferencia jó légkörét talán az a pillanat mutatta meg a legjobban amikor Kajcza János Roma nemzetiségű pásztor testvér könnyek között köszönte meg azoknak a szolgálattevőknek a munkáját, akik bár nem roma származásúak, mégis a roma nép lelki felemelkedésére tették fel szolgáló életüket.


A beszámolók során örömmel szóltak a testvérek arról, hogy nem csak a már megalapozódott gyülekezetekben folyik a lelki munka, hanem sok új helyen is lehetőség adódott új gyülekezetek plántálására is. Részletes beszámolót hallgattunk meg a jelen lévő szolgálattevőktől akik közel 60 roma közösséget képviselve voltak jelen.


Nagy öröm volt mindannyiunk számára, hogy Kajcza János testvér a Nagyváradi Roma Gyülekezet lelkipásztora őszinte szavakkal sokszor a sírással küszködve számolt be arról az áldott munkáról amiben eszköz lehet Ő is. Testvérünk bátorította a roma közösségekben munkálkodó szolgálattevőket a kitartó, odaszánt szolgálatra.


Lehetőség adódott arra is, hogy a misszió anyagi és gyakorlati kérdéseiről beszélgessünk, valamint a jelenleg is folyó építkezésekről is részletes beszámolót kaphattunk. Ezekben a témákban a konferenciát is megszervező, és levezető két vezető Bödő Zoltán és Dan László alapítványi elnök testvérek tájékoztatták a résztvevőket.


A Szövetség elnöksége nevében Gergely István elnök testvér szólt arról a sok áldásról amit az elmúlt közel két év alatt élhetett át a Romamisszió. Valóban már közel két éve annak, hogy a Szövetség a KCA és FGM alapítványokkal közös megállapodást írt alá a romamisszióban való közös szolgálatról. Az elmúlt időszak szépen példázza azt, hogy az összefogás milyen sok áldást eredményezhet. Gergely testvér köszönetet mondott a Kőszegi házaspárnak a rendkívül nagy anyagi áldozathozatalért, egyben megköszönte a két missziós alapítvány sokrétű munkáját is.


Az elért eredményeket mi sem mutatja meg jobban, mint az, hogy az előttünk álló hónapokban 10 helyen készülünk bemerítésre a roma gyülekezetekben. Július első hétvégéjétől kezdve pedig két hónapon át a sátormisszió is 6 különböző helyen ad lehetőséget az evangélium hirdetésére.


A gyakorlati kérdések között beszélgettünk a lelki és zenei képzésről, valamint az előttünk álló missziós programokról is. Örömmel tekintettünk előre az épülő imaházaink jövőbeni megnyitására is.


A jelenlévő vezetők, és a közösségeket képviselő lelkipásztorok és missziómunkások is nagy örömmel támogatták azt a felvetést, miszerint az ifjúsági vagy éppen a Nőszövetség mintájára a szövetségen belül egy önálló Roma Szövetség jöjjön létre. Hisszük, hogy ha ez a terv megvalósul akkor végre a roma testvéreink is úgy érezhetik majd, hogy ha országuk nincs is, de van egy szövetség ami összefogja és képviseli őket.


Összejövetelünk végén Bödő Zoltán testvér imádságával bocsájtotta útra a munkatársakat abban a reménységben, hogy Aki elkezdte a jó munkát bennünk és általunk Ő be is fogja azt végezni mindannyiunk örömére.


Végezetül szeretnénk köszönetet mondani azoknak a nőtestvéreknek akik biztosították a finomabbnál finomabb ételeket a részünkre a konferencia egész ideje alatt.


Ha az Úr megtartja életünket, akkor december elején ismét találkozunk, hogy újra erőt nyerjünk, és ismét beszámoljunk a roma nép között végzett misszióról.


Alapítványi Hírnök