Karácsonyi gondolatok

2014.01.09

Mikor van Jézus Krisztus születés napja, és miért ünnepeljük a karácsonyt?

A Bibliában nincs feljegyezve semmilyen dátum az Ő születéséről, sem arról, hogy az Ő születése napját kötelező megünnepelni. A Bibliakutatók állítása szerint decemberben született a mostani időszámítás kezdetén kb. 2000 évvel ezelőtt Augusztus császár idejében (Luk 2, 1-7). 


MÉGIS


Születésekor örvendeztek az angyalok, magasztalták az Istent, és ezt az örömhírt elmondták a betlehemi pásztoroknak (Luk 2,8-14): Valának pedig pásztorok azon a vidéken, akik künn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszakán az ő nyájok mellett. És íme az Úrnak angyala hozzájok jöve, és az Úrnak dicsősége körülvevé őket, és nagy félelemmel megfélemlének. És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert íme hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen. Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Ez pedig néktek a jele: találtok egy kis gyermeket bepólyálva feküdni a jászolban. És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, akik az Istent dicsérik és ezt mondják vala: Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat.

Ezért


Jézus születése, nem egy nemzet ünnepe, sem pedig valamelyik felekezet ünnepe, hanem minden ember áldása és öröme. Ján 3,16: Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezt hirdette Isten angyala a betlehemi pásztoroknak. Luk 2 10-11: Ne féljetek, mert íme hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek az öröme lészen, mert született néktek a Megtartó, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. 


Hirdesd a jó hírt!


Ma is öröm Jézus születése azoknak, akik befogadják az életükbe, és új életet nyernek. Örömmel hirdetik a jó hírt, hogy Ő a Szabadító, Ő a Békesség Fejedelme, Ő az Üdvözítő, Ő az én Megváltom, Ő az én Gondviselőm, Ő az én Uram. Ezt az örömet oszd meg másokkal is.


Rohanó világban élünk, naponként több rossz hírt hallunk, mint jó hírt. Kemény tél lesz, drágulások lesznek, munkahelyek szűnnek meg, katasztrófák, gyűlölet, nehézségek, nyomor, és sorolhatnám tovább. Mindezek a hírek félelemmel és aggodalommal töltenek el bennünket.


Ne félj!


Hogyan tovább, mit hoz a jövő? Halld meg a jó hírt: Isten szeret téged (Apcsel 3,26). Elküldte az Ő Fiát, Jézust, hogy meghaljon bűneidért, hogy örök életed legyen és megáldjon
téged, már itt e földi életedben érezd a Mennyország előízét.


Immánuel, velünk az Isten (Mát 1,23)


Számunkra a karácsony az Istennel való közösség, a szeretet és a megbékélés ünnepe. Ezt a jó hírt kell tovább adni. Drága testvérem, ezért hát, nem kell félni, hogy mit hoz a jövő! Jézus Krisztus megígérte: Máté 28,20 IME ÉN TI VELETEK VAGYOK A VILÁG VÉGEZETÉIG MINDEN NAPON. 


Ezzel az igei bátorítással hadd legyen a karácsony mindannyiunk ünnepe, legyen hely JÉZUS számára mindnyájunk életében!


Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, és Áldásokban Bővölködő Új Évet kívánok a KCA alapítójának, vezetőségének, az összes munkatársaknak, az összes roma gyülekezeteknek és az összes testvéremnek az Úrban!Az Úr Jézus szeretetével: 


Gábor Rupi missziómunkás