Imaház megnyitó Szaniszlón

2011.10.08

Mennyei Atyánk szeretetét és gondviselését tapasztalta meg a szaniszlói roma gyülekezet ebben az évben. Ez év tavaszán elkezdődött építkezés ugyanis befejeződött és elkészült az új imaház épülete. Isten különös képen használt fel embereket különböző országból azért, hogy ez a gyülekezeti terem elkészüljön az Ő neve dicsősségére.

Kimondhatatlan hála van szívünkben hiszen a munkát ez év kora tavaszán kezdtük el és 2011 szeptember 16-án sor került az ünnepélyes imaházmegnyitóra.


2010 - ben Szaniszlóra látogatott egy angol házaspár Barrett Erik és felesége Rosemary . Látva a kis régi épületet és annak rossz állapotát segítséget ajánlottak egy új imaház építéséhez, bár még ők sem tudták milyen forrásból. Visszatérve Angliába más-más gyülekezetektől és magán személyektől anyagi forrást gyűjtöttek az épülő imaház anyagköltségére. Nem volt könnyű vállalkozás de testvéreink mondása szerint Istenért dolgoznak.


Így az anyagköltség nagy része meglett, a kis roma közösség tagjai viszont sokszor összeverődtek nagyobb munkálatoknál, de mivel többen is dolgoznak a környező városokban állandó munkaerőre is szükség volt. A KCA támogatásával a munkaerők bére is megoldódott.


Egy másik alapítvány a magyarországi Építő követek ( akikkel már három éve jó kapcsolat alakult ki ) munkatársai vállalták a tető szerkezet elkészítését. Testvéreink egy hét megfeszített munkával járultak hozzá Isten házának elkészítéséhez.


És elkészült öt hónap alatt egy egyszerű de szép épület amelyben a szaniazlói roma nép hálaadással dicsőítheti mindenható Istenünket. A megnyitó ünnepségen részt vettek: a Romániai Magyar Baptista Szövetség elnöke Dr. Simon József , a szaniszlói polgármester és az alpolgármester, Barrett Erik és Rosemary egy tizennégy fős angol csoporttal, alapítványunk alapítója Kőszegi Dániel és felesége Zsóka valamint édesanyja Ancika néni, a KCA elnöke Dan László és felesége Írisz, aZ FGM ( Fundatia Gipsy Misison Romania) elnöke Bödő Zoltán és felesége Jolika, sok környékbeli lelkipásztor Gál Győző , Papp László, Filep Szilárd, Ferenczi Béla, Fazakas György. Sokan jöttek el a helyi lakosok közül is úgy romák mint magyarok sőt még románok is.


A szalag átvágása előtt Bödő Zoltán a helyi gyülekezet lelkipásztora olvasott igét az Aggeus 2 : 6-9 . Ez után aki csak tudott mind bevonult az új épületbe s ott a kéci és a helyi gyülekezet dicsőítő csoportjai vezették az éneklést. Ezek után Dr. Simon József igei üzenete hangzott el a Máté 21: 12-17 alapján. Azt hangsúlyozta, hogy Isten háza az imádság háza, de ez nem a falakat jelenti hanem a gyülekezetet, az imádkozó embereket akik ide járnak Istent dicsérni.


Ezt követte az angol csoport vezetője Barrett Erik gondolatai. Feleségével a Zsoltárok 127:1 igeverset kapták a 2010 - es szaniszlói látogatásuk után, s ezáltal megértették, az Isten akarata, hogy amiben rajtuk áll segítsenek új imaházat építeni a romos kis épület helyére. Elmondta milyen sokan és különféle képen gyűjtöttek pénzt az Egyesült Királyságba. 


A köszöntések sorát Kőszegi Dániel folytatta. Ő is azt hangsúlyozta : Mitől válik ez az épület imaházzá.


A szaniszlói polgármester rövid beszéde után a helyi gyülekezet tagjai is köszöntötték a vendégeket , majd az építő követek részéről Békési Endre kedves szavai hangoztak .Kivetítő segítségével az ünneplő gyülekezet képeket nézhetett meg a munkálatokról az alapozástól a végső munkálatokig.


A 16 fős angol csoport a megnyitó előtt tíz nappal érkezett, hogy részt vegyenek bizonyos munkálatokban. Többnyire korosabb, de fiatalabb testvérek is szívesen vállalták a fáradságos munkát s így a helyi gyülekeztet tagjaival is jobban megismerkedtek. Mindannyiunk részére áldott alkalmak voltak bár igen fárasztó volt testileg. Szívünket megalázva Isten előtt újból és újból rá kell ébredjünk arra, hogy Mennyei Atyánknak minden lehetséges, még akkor is ha mi emberek nem látunk megoldást. Csodálatos látni Istenünk milyen különös módon kovácsolja össze népét tervének megvalósításához. Miénk arcunk pirulása , az Úré a dicsőség és a hála.


Köszönjük mindazoknak, akik imádkoztak értünk!
további képek a későbiekben...


A tudósitó