Imaház búcsúztató istentisztelet Kécen

2016.03.07

Rendkívüli, és minden szempontból különleges istentiszteletünk volt március 6-án délelőtt tíz órától a Kéci Cigánygyülekezetben. Megérett a helyzet arra, hogy a régi épületet, mely egyre veszélyesebb állapotba került lebontsuk, és helyette egy új imaházat építsünk fel. Ezen az istentiszteleten vettünk búcsút a régi épülettől, s kértük Istent, hogy áldja meg az előttünk álló építkezést. 

Ünnepi istentiszteletünkön is kiábrázolódott az az összefogás, ami az egész építkezést hitünk szerint jellemezni fogja. Együtt ünnepeltek az építkezést is segítő 4H alapítvány képviselői Dr. Eric Barrett és Rosemary Barrett, az építkezést segítő és irányító Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány képviseletében Dan László elnök, valamint a helyi gyülekezet és misszió munkásuk Ferenczi Béla testvér. Az igehirdetés tolmácsolását Hessel Keuter holland testvérünk végezte. 


Csodálatos volt átélni és megtapasztalni a Szentlélek erejét, mely a közös éneklésben és imádkozásban megnyilvánult. Az alkalmon Ferenczi Béla testvér buzdított imádságra bennünket, ismertette az épület történetét, és hálaadással szólt a leendő építkezéssel kapcsolatos testvéri összefogás áldásairól. 


Az igehirdetés szolgálatában Dr. Eric Barrett testvér külön is kiemelte az ige bátorítását: "szolgálatodat teljesen betöltsd". Emlékeztette a jelenlevőket arra a rengeteg áldásra, amit ebben a gyülekezetben élhettek át. Kedves szavakkal köszöntötte a gyülekezetet Rosemary Barrett testvérnő is. Testvéreink örömüket fejezték ki, hogy együtt, egymást segítve építhetjük fel az új imaházat, s jelezték, hogy az építkezés alatt többször is szeretnének eljönni, meglátogatni az építkező gyülekezetet. 


Dan László testvér az összefogás szükségességét hangsúlyozta, s kérte, hogy mindenki szánja oda magát a munkára, hogy majd az új imaházba is örömmel léphessen be, hiszen csak azok érzik igazán magukénak az új épületet, akik az építkezésből is kiveszik a részüket. Kérünk mindenkit, hogy imádságaival, s ha teheti, kétkezi munkájával segítse ennek a csodálatos épületnek a megvalósulását. Tudjuk, hogy a múltban is Isten őrizte ezt a közösséget, és hisszük, hogy a jövőben is Ő hordja karjain az építkező gyülekezetet.