Szaniszlói imatéma

2011.03.17

Alapítványunk egyik misszióállomása Szaniszló ( románul: Sanislau ) , ahol Isten kegyelméből 2006 januárjába kezdődhetett a munka . Kezdetben egy kedves család adott helyet a rendszeres Istentiszteleteknek , ám a kis szoba igen hamar nagyon szűknek bizonyult hiszen az ott élők is éhezték az evangéliumot . Sokak imája lett meghallgatva mikor 2006 decemberibe megvásárolhattunk egy kis régi házat . Nagy volt az öröm és a hála , s egy közfal lebontásával lett is Imaház Szaniszlón is . Az ott élő testvérek azóta gondozzák , javítgatják az öreg vályogépületet , s hálásak az Úrnak gondviseléséért és szeretetéjért . Szépen szaporodott a gyülekezet s már - már kinőtte a kicsiny imaházat . De ami még ennél is rosszabb , a javítások , pockolások csak ideig - óráig oldják meg a régi épület állapotát . Ezt látva határoztuk el , hogy az épület hátulsó részét azaz a melléképületeket lebontjuk s mennyei Atyánkba bízva újat építenénk . Addig természetesen az első rész még megmaradna reményeink szerint . Hisszük ez nem csupán emberi elgondolás , hanem Isten akarata is . Mindez látható is szemünk előtt hiszen a kezdeti agyagi fedezetet az Úr kirendelte , sőt azt tapasztaljuk , hogy a hivatalos dolgok is szépen rendeződnek.


Így került sor 2011-03-14 a melléképület bontására , melyet a lelkes helybeli testvérek végeznek lelkipásztoruk és az alapítványunk munkatársa vezetésével . Mindannyiunk imája az épülő gyülekezeti terem , s még inkább , hogy az épület újjáépítésével szívünk is újuljon meg Istenünk neve dicsőítésére.