„… hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást"

2016.03.11

Evangélizációs időszakban vagyunk. Isten iránti hálával adjuk közre Kiss Zoltán testvér beszámolóját:

2016. március 2-6 között evangélizációs alkalmakat tartottunk a Félegyházai Cigány Misszióállomáson. 


Mottónk volt az Ézs. 61,1 "Az Úr Isten lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást." Estéről estére csodálatosan hallhattuk Jézus megtört szíveket bekötöző örömüzenetét, a bűn fogságából való szabadítását és mindenre megoldást nyújtó tanácsát. 


Isten igéjét Papp László, Incze Zoltán, Kajcza János, Bányai István és Dan László testvérek szólták a Szentlélek kenetével. 


Kiváltságos kegyelem és öröm volt számunkra, hogy az evangélium hirdetése nyomán voltak, akik megnyitották szívüket Jézus Krisztus előtt. 


Minden alkalommal rácsodálkoztunk Isten irántunk való szeretetére, türelmére és kegyelmére. Az utolsó este tisztán, határozottan és világosan hangzott Jézus felszólítása: "Menjetek be a szoros kapun! Ne csupán szavakkal mond, Uram, Uram, hanem cselekedd az Ő akaratát! Építsd életedet a Kősziklára, Jézusra!" 


A jelenlevők közül több fiatallal imádkozva kértük Isten bocsánatát, szabadítását és üdvözítő hatalmát életükre. 


Meg vagyok győződve, hogy aki elkezdte bennünk a jó munkát, be is fogja végezni azt a Krisztus Jézus napjáig!