Hitvalló keresztség Gálospetriben

2015.11.23

Csodálatos alkalmunk lehetett 2015 nov. 22-én a gálospetrii cigány gyülekezetben. Négy fehérruhás tett vallomást szóban és énekben a keresztségbe és Jézus Krisztusba vetett hitéről, bizalmáról. Külön öröm, hogy személyükben két házaspárral gazdagodott a gyülekezet. 

A nyáron felújított, és megnagyobbított imaház ez alkalommal kicsinek bizonyult. Több mint százan lehettünk szemtanúi a bűn eltemetésének, s a Krisztussal való élet győzelmének. Az istentiszteletet Papp László lelkipásztor testvér vezette, és ő végezte a bemerítés áldott szolgálatát is. Az ünnepi igehirdetést Dan László testvér, a cigánymisszió alapítvány elnöke végezte. Bödő Zoltán lelkipásztor testvér igei gondolatokkal gazdagította az alkalmat. Bátorított, és a kézrátételes imádságban együtt könyörögtek Papp László testvérrel, hogy a bemerítettek hadd legyenek bizonyságtévő gyermekei az Úrnak, a Szentlélek erejével. 


Külön öröm volt minden jelenlévő számára, hogy a Nijkerk-i Gyülekezet képviseletében hárman közöttünk lehettek, átadták a gyülekezet köszöntését, és énekekkel, bizonyságtételekkel szolgáltak. 


Hálásak vagyunk a zenei szolgálatot végző testvéreinkért is. 


A vendégek, a gyülekezet tagjai lélekben megerősödve indultak tovább az adventi időszak felé.