Keresztyén farsang

2011.02.28

Farsang hetébe járunk, iskolában, sőt még az óvodában is már lázasan készülnek a gyerekek a különböző szerepekre. A Turricsei Roma Baptista gyülekezetbe, a testvérek arra gondoltak, hogy rendezzenek egy farsangi ünnepélyt az imaházba. Első hallásra lehet, hogy furcsának tűnik, de miután gondosan kidolgozták és megszervezték, egy szép "farsangi ünnepély" lett belőle. A szervezők több bibliai történetet dolgoztak fel, és ezeket a jeleneteket építették úgy fel, hogy egy 15 perces előadás lett belőle . A jelmezeket és a szerepeket is a lehetőségek szerint úgy választották, ahogy a történet kívánta. A jelenet Jézus életéről szolt, kezdve onnan, hogy Keresztelő János bemerítette Jézust, majd a pusztában megkísértetik a sátántól, tanítja a tanítványokat, betegeket gyógyított (meggyógyítja a leprást), Máté megvendégeli a tanítványokat, kiválasztja a 12 tanítványt és elküldi, hogy hirdessék az evangéliumot, a Simon nevű farizeusnál a rosszhírű asszony megkeni Jézus lábát, a Bethesda tavánál meggyógyítja a bénát, az irgalmas Samarítánus példázata, és végül megmossa a tanítványok lábát és elmondja, hogy hogyan éljenek és hirdessék az igét. Az igei szolgálatot Mursa Dániel, a körzeti missziómunkás testvér végezte, és megtérésre buzdította azokat, akik még nem adták át életüket Jézusnak. A "keresztyén farsangi" ünnepély hallatára többen eljöttek az ünnepélyre, és reméljük, hogy Isten ez által is szólni tudott hozzájuk. Az Úr áldja meg a Turricsei testvérek munkáját, és adjon kitartást a szolgálotokba.