Hálaadó ünnepély Szaniszlón

2014.10.03

Hálaadó Istentisztelet Szaniszlón

Öröm volt együtt lenni 2014. szeptember 28-án. Van, mikor nincs idő a szervezésre. A helyi testvérek vették a bátorságot, és előtte egy héttel kérdezték, hogy nem lehetne-e a következő vasárnap hálaadó ünnepséget tartani úgy, hogy ők vállalják a szervezést és költségét is. Szerdán újra megerősítették, hogy a gyülekezeti tagok többsége, érezve fontosságát, döntöttek amellett, hogy szeretnék megtartani az ünnepélyt. Voltak, akik kivették részüket a hívogatásból is. Többen voltak, akik eljöttek, így teljesen megtelt az imaház, amiért külön hálát adhattunk az Úrnak.


Imaórával kezdtük az alkalmat, a 2 Kor 9:15 ige alapján. A vezér gondolat az volt, hogy az Istennek legyen hála az Ő kimondhatatlan ajándékáért. További igék voltak: Ef 1:3 , valamint 1 Móz 27:34,36,38. Az imádságok középpontjában a kérés állt: Áldj meg engem is, Atyám! Sokszor egy tál lencséért hatalmas kincset veszíthetünk el.


Ezt követte az igei üzenet tolmácsolása Papp László lelkipásztor részéről az Ésaiás 6:1-7 vers alapján.


Többen a bizonyságtevést is vállalták a helybeliek közül, és külön öröm volt az, hogy az érmihályfalvi baptista közösség részéről is szolgáltak testvérnők az alkalmon.


A hálaadó ünnepély a helybeliek által elkészített finom ételek elfogyasztásával folytatódott, s végül néhány csendes perccel és imával fejeződött be.


S mindenekért legyen hála a mi Istenünknek, Aki a Jézus Krisztusban gyermekiévé fogadott minket. Ámen.


Bödő Zoltán