Gyergyószentmiklósi beszámoló 2014. első félévéről

2014.08.15

Küldjük szeretetteljes köszöntésünket Gyergyószentmiklósról! 

"Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok az én Istenemnek mindenkor, emlegetvén téged az én imádságaimban..."
...


Az év első heteiben a körzetünkből elég sokan vállalták, hogy részt vesznek a 40 napos böjt láncban, amikor minden nap 4-5 személy böjtölt és imádkozott Isten kegyelmének kiáradásáért ebben az esztendőben. Jó volt látni, hogy komolyan veszik a testvérek ezt az időt magyarok - cigányok egyaránt. És jó látni azt, hogy Isten ezekre az imákra és vállalásokra felel. 


Gyergyószentmiklóson a magyar gyülekezetbe az elmúlt hónapokban Isten adott megtéréseket. Különösen bátorító volt januárban egy katolikus szerzetesi, a "Segítő nővér" (civil ruhás apáca) rendhez tartozó nő megtérése. Nagy mélységből (az öngyilkosság torkából) emelte ki az Úr, és óriási változást láthattunk az életében. Június 22-én be is merítkezett, és egyre inkább beilleszkedik a gyülekezeti életbe. 


Valamint a napokban megtért a második fiunk, Dániel (17), és a városunk egyik legismertebb embere, egy építész, aki egyébként jelenleg a Gyergyói-medencei Vállalkozók Szövetségének az elnöke is. Úgy látjuk, egy komoly eszköz lehet a jövőben Isten kezében.


A másik örömünk, hogy az elmúlt hónapokban Isten meghallgatta több éves könyörgésünket, és két házaspárral, Ladányi Lajos és Manyi, Deák Benjámin és Rebeka, valamint egy hónapon belül még egy házaspárral, Kocsis Barna és Gabi, megajándékoz bennünket, akik a Szilágyságból költöztek/költöznek ide, és munkatársainkká lesznek. Nagyon hálásak vagyunk értük Istennek. Külön öröm még számomra, hogy erre az időre, már több, mint tíz fős LELKES ifjúsági csoportunk van, akik nagyon aktívan és sokrétűen veszik ki részüket a szolgálatokból. 


Június 28-tól két hetes gyermek evangelizációs napokat tartottunk. Nagy örömöt okozott nekünk, hogy naponta 25-30 gyermek vett részt a foglalkozásokon. 


A gyergyószentmiklósi romáknak ebben az évben elkészült az új imaházuk, és május 24-25-én meg is tartottuk a megnyitó ünnepet. Isten rendkívüli módon rendelte ki a szükséges anyagiakat - nagy részét külföldi testvéreken keresztül -, valamint az önkéntes segítőket, és elkészülhetett a 160 fő befogadására alkalmas imaház. A megható és szép megnyitó ünnepély alkalmával együtt örülhettünk az építkezést támogató és fizikai segítséget nyújtó testvéreink közül többekkel. Ezen az ünnepen 5 testvérünk tett vallást a hitéről, és merítkezett be.Július 27-én újra megmozdulhatott a víz az új gyergyói roma imaházban, és hárman mentek fehér ruhában a hullámsírba, vallást téve hitükről. Hálásak vagyunk minden megtérésért, és várjuk, hogy újra mozduljon Isten Lelke és majd a víz is.A roma gyerekek között is volt egy evangelizációs bibliahét. Örömmel lelkesen vettek részt a programokban ők is. Rendkívüli élmény, a fogékonyságuk, és az amilyen gyorsan tanulnak éneket, aranymondást. 


A maroshévízi (Toplita) misszióállomáson a gyergyói testvérek példás hozzáállásával, sikerült a tavalyi évben vásárolt kocsma épületet annyira átalakítani, és rendbe hozni, hogy egy 32 nm-es termet és egy mellékhelyiséget ki tudtunk alakítani. Ezt az épületet a gyergyói szolgálati lakás árán vásároltuk az előző évben. Egy kétszobás 48 nm-es, 4. emeleti lakás volt, amit eladtunk, és ebből terveztünk kezdeni építeni a gyülekezet mellett egy új lakást. De amikor a hévízi testvéreink a szó szoros értelmében utcára kerültek, akkor azt a döntést hoztuk, hogy vásárolunk ebből egy épületet az ő részükre. Ezen a pénzen egy kocsmát sikerült venni a városban, és ennek az átalakítását kezdtük el. Június 22-én tarthattunk egy terem avató ünnepséget, és a következő hónapokban több evangelizációs programot is szervezünk. Hisszük, Isten kiárasztja az Ő kegyelmét erre a városra is.Balánbányán az elmúlt időben szintén tartottunk egy egyhetes gyermek evangelizációs programot. Úgy látjuk, Isten ezzel a héttel lehetőséget nyitott a számunkra, hogy egy intenzív gyermek szolgálatot kezdjünk. Naponta 50-60 gyermek jött a programjainkra. Csak egy házaspár kellene oda, aki tudnák ezt a munkát vállalni. Imatémánk egy házaspár, aki oda tud költözni. 


Ami még mindenképpen említést érdemel, az a szolgáló csapat formálódása, amiben nagy segítségünkre van Brad Baker Magyarországon élő misszionárius, aki vállalta, hogy negyed évenként két-három napos képzést tart nekünk. 


A gyülekezetünk egyre tudatosabban viszonyul a misszióhoz. Az év elején megfogalmaztuk azt, ahogy mi látjuk az Istentől rendelt célját a missziónknak. Van egy cél nyilatkozatunk. Valamint kértünk az Úrtól látást a következő időre, és öt éves távlatban gondolkodva készítettünk, annak alapján amit mi látunk, egy stratégiát, amihez igazodva teszünk meg gyakorlati lépéseket. Tudatosan szeretnénk előrébb jutni abból a pontból, ahol most vagyunk, a kitűzött cél felé. 


Minden dicséret a Krisztus Jézusé!


Testvéri szeretettel és üdvözlettel:

Novák Zsolt,
lelkipásztor