GERNYESZEGI KARÁCSONY

2016.01.13

Örömmel osztjuk meg Kalányos Zoltán (Zozo) testvérünk beszámolóját a gernyeszegi karácsonyról:

Ha az elmúlt néhány évre visszatekintünk, akkor bátran mondhatjuk azt, hogy immár számunkra, a gyülekezet számára, az itt élő romák számára, valamint a roma gyerekek számára, a karácsonyi istentisztelet megünneplése a Gernyeszegi Roma Baptista gyülekezetben az év egyik legfontosabb, legszebb és egyben a legértékesebb eseménye. Azt is mondhatjuk, hogy már hagyománnyá vált, hogy ezen az ünnepen a gyerekek évről-évre énekekkel, versekkel és jelenetekkel készülnek és szolgálnak szülők, nagyszülők, rokonok és ismerősök felé. Ezeken az alkalmakon mindig nagy tumultus van, most is több embernek az előtérben kellett maradnia, mert a gyülekezetben már még lábon állni sem volt hely. Világosan látjuk és tudjuk, hogy nem mindenkit az Istent keresés hozz el erre az alkalomra. Az viszont tény, ha máskor nem is, de egy ilyen ünnepen minden jelenlévő számára lehetőség adódik meghallani, elhinni és elfogadni a Krisztus Jézusról szóló evangéliumot, amely sok féleképpen lett hirdetve ez évben is. 


A gyerekversek valamint a gyerekénekek, mint Krisztusra mutattak fel. Íme, egy töredék az egyik gyerek versből: "Légy kész meghallani az Úr hangját, Ha szólít csendes éjszakán! És mondd, mint mondta egykor Sámuel, Csak szólj, figyelek, Atyám! És légy csendesen, míg beszél! Légy kész megtenni, amit kér! Mert nemsokára jő a vég, S nem lesz rá időd elég."


A versek és énekek után a gyerekek jelenete következett. A jelenetet a Jn15,22 igevers első fele ihlette: "Ha nem jöttem volna el...". Ebben a jelenetben Karácsony estéjén az egyik kisfiú az imént említett igeverset olvassa, és megragadja figyelmét Jézus mondata "ha nem jöttem volna el...". Szentestén ezen elmélkedik, és végül elalszik. Álmában arról álmodik, hogy milyen lenne a világunk, ha Jézus nem jött volna el: az emberek nem tudják mi a Karácsony, még csak nem is hallottak róla. Egymással szemben szeretetlenek, rosszak, gyűlölködök. A megálmodott világban nincsenek templomok, imaházak, nincsenek hívőemberek. Maga a gyerek is nagyot csalódott mikor a tanítójához ment, hogy annak segítségét kérje, de az hitetlen állapotában elutasította őt. Végül visszaszalad az otthonába, hogy megkeresse a Bibliáját és benne az újszövetséget. De hát az sincsen. Nincs újszövetség, nincs evangélium. Mindezek láttán, annyira megijed, hogy felébred álmából. És miközben ébredezik hallja, hogy felcsendül a karácsonyi ének: "Csendes éj, szentséges éj. Angyalok hangja kél, halld a mennyei halleluját, szertezengi e drága szavát: Krisztus megszületett, Krisztus megszületett.". Örömében felkiált: "De jó, hogy csak állom volt az egész. Úr Jézus köszönöm, hogy a világunkba léptél és gyermekként megszülettél. Ha te nem jöttél volna Karácsonyunk sem volna, és szörnyű lenne nélküled e világ. Köszönjük, hogy bennünk élsz." 


Ez a szörnyű álom sok roma és nem roma ember életében és otthonában még mindig szomorú és fájdalmas valóság, mert még nem született meg Jézus a szívükben. Imádkozzunk azért, hogy ez a szörnyűség véget érjen, és Krisztus Királysága növekedjen környezetünkben.


Az ünnepi Istentiszteletünk utolsó felében gyülekezetünk lelkipásztora, Tóth Attila közvetítette Isten beszédét a Jn14,6 igeverséből, amelyet többször is összekapcsolt a gyerekek szolgálatával. 


Az alkalom végén a várva várt cipős doboz sem maradt el, amely mint köztudott sok roma gyerek számára még mindig az egyetlen értékes ajándék, amelyben részesülnek a Karácsony ünnepén. A gyerekek, szülők, valamint a magam és gyülekezetünk nevében szeretnénk köszönetet mondani a Keresztyén Cigánymisszió Alapítványnak, valamint a lelkes támogatóknak a cipős-doboz csomagokért. 


Köszönettel,
Kalányos Zoltán (Zozo)