Gernyeszegi evangélizáció

2015.03.25

Isten kegyelméből március 5-8. között evangélizációs estéket tartottunk a Gernyeszegi Cigány Imaházban. Ezekre az alkalmakra készülve házról házra jártunk, személyesen szólítottuk meg az embereket és hívtuk őket az istentiszteleti alkalmainkra, ahová minden este más szolgálattevő érkezett. Az istentiszteleti alkalmakat Tóth Attila, Kalányos Zoltán és Rusz Sándor testvérek vezették. Több estén át örülhettünk az abafáji dicsőítő csoport szolgálatának valamint a helyi dicsőítő csoport énekeinek, végül, de nem utolsó sorban a személyes bizonyságtevéseknek! 

Az első estén Kocsis Barna, Gyergyóból érkezett testvérünk szolgált igehirdetéssel és egy nagyon erőteljes, személyes bizonyságtétellel. A mély csendben nagyon sokan a jelenlévők között könnybe borult szemmel csodálták mindazt, amit Isten végzett testvérünk életében. 


Második estén Kelemen Sándor, a marosvásárhelyi lelkipásztor, valamint a vele érkező testvérek szolgáltak bizonyságtétellel és igehirdetéssel. Ezen az estén abban a kiváltságban volt részünk, hogy egy megtért zsidó ember beszélt a tékozló fiú történetéről (Lk15,11-32) és annak tanulságairól! Üzenete sokkoló volt, mert sokkoló események sorozatát tárta elénk a tékozló fiú életéből. Napjainkba is sokszor megdöbbentő az ember viselkedése, gondolkodása Istenről, ugyanakkor a Mennyei Atya reakciója, kegyelme és szeretete is sokkoló, a hazatérő tékozló fiakra nézve. Ő mindig így örvendez "ez az én szeretet fiam, aki elveszett, de megtaláltatott, meghalt, de életre kel! (Lk15,24)" Életre kelt a hite, az Atya iránti tisztelete, szeretete és a szolgálat iránti készsége!


Ezt követően Kovács József, a Romániai Magyar Baptista Szövetség főtitkára hirdette az evangéliumot. Üzenete alapjául a királyi menyegzőről szóló példázatot (Mt22,1-14) olvasta fel, és arról beszélt, hogy a hivatalos zsidó nép után Isten hívja a pogányokat, azon belül cigányokat is, mert Jézus velük is akar ünnepelni. Ezen felül említést tett a gyakori kifogásokról, de hangsúlyozta, hogy a ruhát Ő maga készíti el és adja ajándékba minden őszintén megtért embernek. Így hát nem kell kifogásokat keresni, nem kell aggódni, Isten adja ezt kegyelemből, ingyen. 


Evangélizációs sorozatunkat Gábor Rupi, a Korondi Cigány Gyülekezet lelkipásztora zárta. Lelkipásztor testvérünk Zákeus életétén és történetén (Lk19,1-10) keresztül szólítgatta a jelenlévőket. Főleg azokat, akik Zákeushoz hasonlóan a maga nemzedékében megvetettek és lenézettek tetteikért, életükért! Testvérünk nagy buzgósággal és lelkesedéssel hirdette, ha mások meg is vetnek, tudd meg, Isten szeret! "Mert azért jött az Emberfia, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet (Lk19,10)." 


Nagy öröm volt látni, hogy minden este tele volt az imaház, voltak olyan személyek is, akiknek az alkalmainkon állniuk kellett. A végén már az imaházunk előszoba ajtaját is meg kellett nyissuk, és ott is álltak emberek. Kegyelemből abban az áldásban lehetett részünk, hogy voltak személyek, akik válaszoltak az Úr hívására. Áldott legyen az Úr ezekért a lelkekért! Imádkozzunk együtt azért, hogy az Isten beszéde vigye véghez eredménnyel mindazt, amit Ő akar az emberi szívekben, a körzetünkben élő cigányság életében, de még sok más helyen is, ahol hangzik Isten elő igéje! 


Kalányos Zoltán,

missziómunkás