Gálospetri csodabogarak

2018.09.10

Rácsodálkozás Isten munkájára, amit a "gálospetrii csodabogarak" között végez évek óta.Kiváltság számunkra, hogy közkinccsé tehetjük az alábbi beszámolót gálospetrii oktatási programunkról. Ez a program tökéletes példája a sikeres összefogásnak. Hálásak vagyunk a Holland Cigánymisszió Alapítványnak, s mindazoknak a holland magánszemélyeknek és gyülekezeteknek, akik anyagi támogatásukkal lehetővé teszik a program működtetését."Gálospetri after-school évértékelője:A gálospetrii after-school életében lezárul egy szakasz. Ez több értelemben véve is igaz. Egyrészről elballagott az első negyedik osztályunk, ezzel elmondhatjuk, hogy sikeresen végig vittünk egy generációt, ugyanis az induláskor ők voltak a mi kis elsőseink. Másrészt, újat kezdünk az iskola helyét illetőleg is. Már több helyen is folyt a Csodabogarak nevelése, de az új tanévtől Istennek és nagylelkű támogatóink jóvoltából egy kényelmes és minden igényünket kielégítő új épületben kezdhetjük meg az oktatást. Mi is történt velünk az utóbbi egy évben? Erre a kérdésre nehéz egyszerűen válaszolni. Rengeteg élményben, tevékenységben és áldásban volt részünk. Ez mind igaz az elmúlt négy évre is. Azt hiszem egy csodás utazáson vettünk részt a gyerekekkel együtt, ami hisszük, hogy a továbbiakban csak még szebb "helyekre fog eljuttatni" bennünket. Az elmúlt évet 12 gyerekkel kezdtük meg, melyek kitartottak egészen végig. Ha azonban négy évre gondolok elmondható, hogy közel 25 gyerek fordult meg a mi kis "otthonunkban". A gyerekek érdeklődését fenntartva minden évben igyekeztünk valami különlegeset belecsempészni a mindennapokba. Első évben házi kedvenceink voltak, melyeket mindig az aznap legjobban teljesítő és legszófogadóbb gyerek vihetett haza. Másnap pedig izgalommal vártuk a lelkes beszámolókat a kis kedvenccel töltött közös napról. Második évben vásárokat szerveztünk, ahol az elő két hétben megszerzett "tálentumokat" lehetett elkölteni, különleges és hasznos dolgokhoz jutva ez által. Harmadik évben különleges péntekjeink voltak. Ezek keretében csupa hasznos és érdekes dologgal foglalkoztunk: főztünk, sütöttünk, barkácsoltunk, kertészkedtünk, túráztunk, játszottunk, moziztunk. A gyerekek fejlődéséhez mérten a negyedik évben már kissé komolyabb dolgokkal is foglalkoztunk. Ebben az évben Biblia-klubokat szerveztünk. Persze az eddigi éveket is mélyen áthatották a Bibliatanulmányozások, történetolvasások, aranymondások és imádkozások, de ez most kicsit más volt. "Megnyitottunk kapuinkat" a környék valamennyi gyereke számára. Bárki szabadon részt vehetett péntek délutáni alkalmainkon, amit nagy örömmel meg is tettek. Nem ritkán 30 gyereknél is többen vágytak eljönni, és az Úr közelségében időt tölteni. Ezeken a délutánokon "A legnagyobb ajándék" című gyermek bibliatanulmányt vettük végig. Olvastunk igerészeket, tanultunk aranymondásokat, imádkoztunk, sokat énekeltünk, játszottunk, és a nap végén közösen egy finom uzsonnát is elfogyasztottunk. Sokszor, már alig bírták kivárni, míg eltelik a két Biblia-klub közötti idő, annyira szerették ezt a tevékenységet. Elmondható, hogy ez által még több gyerekhez jutottunk el, még többnek adtunk lehetőséget, hogy élvezzék ez after-school program áldásait, és nem csak a lexikális tudásukat gyarapítottuk, hanem lelki útravalóval is szolgáltunk feléjük. Ha már a tudásról esett szó, mely működésünk egyik főterülete, nem feledkezhetünk meg az ez évben elért sikerekről sem. A tanulás és tanítás így negyedik év végére már sokkal könnyebben ment, azonban egyre több volt a megtanulandó dolog és az elvégezendő feladat. Ez néhány gyereknek nehézségeket is okozott, így velük már ritmusban kellett dolgozni, és főleg a felzárkóztatásukra kellett a nagyobb hangsúlyt fektetni. Nagy öröm az, hogy a gyerekek nagy többsége eljutott egy olyan szintre, amikor már önállóan képes gondolkodni, fogalmazni, összefüggéseket felfedezni, problémákat megoldani és egyedül tanulni. A koncentrációval, a helyesírással és az idegen nyelvekkel még vannak hiányosságok, de bízunk benne, hogy a fejlődésük tovább fog folytatódni. Idegen nyelv tanulása esetében sok segítséget kaptunk - ahogyan mi mondjuk - "Hessel bácsitól", aki heti egy alkalommal kijárt hozzánk angol nyelvet oktatni. Tanítása során nagy hangsúly fektetett a szóbeli kommunikációra és az angol nyelv megszerettetésére. Ezek mellett szerepet kapott a játék és a keresztény hitéletre való ránevelés is. Az évek során folyamatosan igyekeztünk bekapcsolódni a helybeli roma gyülekezet életébe is. Nem volt ez másképp az elmúlt év során sem. Karácsonyra és húsvétra szereppel készültünk, de szolgáltunk egyéb alkalmakkor énekekkel és versekkel is. Az évzárónk is egy ilyen gyülekezeti alkalom kereteiben valósult meg. Mivel ez volt a negyedik év, s több gyerek most elballagott a kisiskolából, célunk volt ezt napot minél különlegesebbé és emlékezetesebbé tenni. Ezt sikerült is megvalósítani. Külön örömvolt számunkra, hogy alapítványunk elnöke, Dan László feleségével együtt jelen volt ezen az alkalmon. A gyerekek műsorral készültek, melyben próbáltunk ízelítőt adni mindabból, amit egész évben megtanultunk. Kiegészítésképpen a Biblia-klubba járó gyerekek is csatlakoztak hozzánk, számot adva az ott megszerzett tudásukról. Végül mindenki elmondhatta, hogy mi volt a legjobb élménye a Csodabogár házban. Mindezek után következett a diplomák átadása, amit Bödő Leonetta készített a gyerek számára egy kis ajándékkal kiegészítve. Minden gyerek meg lett jutalmazva, kiemelve a legjobb képességeiket. Azonban Biblia-klubosok sem maradtak ki, minden rendszeresen járó gyerek oklevelet kapott, mely igazolta, hogy elvégezte az adott bibliatanulmányt, és ösztönözte, hogy a továbbiakban is foglalkozzon a bibliai történetek olvasásával. A gyerekek programja után Dan László testvér szolgált igei üzenettel, melyben felhívta a gyerekek figyelmet arra. hogy nem csak jó tanító néni, meg jó iskola van, hanem van egy Jó Pásztor, aki nagyon szeret bennünket, és akinek minden gyerek egyformán nagyon fontos. Persze a könnyek sem maradtak el a gyerekek arcáról, melyeket inkább örömükben és meghatódottságukban ejtettek, hiszen útjaink még nem válnak el. A Keresztény Cigánymisszió Alapítvány jóvoltából a megkezdett munkát tovább folytathatjuk, és ötödik osztályban is részesei lehetünk a gyerekek mindennapjainak, és segíthetjük tanulási folyamatukat a minél hatékonyabb eredmény eléréséhez. Nagyon hálásak vagyok ezért a négy évért. Sok mindent köszönhetnek a gyerekek az after-school programnak, és az azt működtető támogatóknak. Hisszük, hogy a befektetett munka meghozza a gyümölcsét is, és a csodabogaraink csak kamatoztatni fogják az itt megszerzett lexikai tudást és lelki értékeket. Nagy örömmel nézünk elébe az új tanévnek, immár új helyen, új környezetben, számos új gyerekkel, új csoporttal és hiszünk benne, hogy rengeteg új áldással. Szeretettel és köszönettel, Bödő Leonetta tanítónéni"