Evangélizáció Szilágypéren

2014.02.24

Evangélizáció Szilágypéren - evangélizációs alkalom a romák között egy holland lelkipásztor szemével

Különleges módon ismertem meg a Keresztény Cigánymisszió Alapítványt és elnökét, Dan Lászlót. Nemrég meghívott, hogy menjek vele szolgálni egy romániai cigány gyülekezetben, mely egy azok közül, amit az ő alapítványuk gondoz. Kiderült, hogy Pérbe megyünk, egy különleges gyülekezetbe, ahová már az út is egészen különleges volt: egyszer csak megszűnt az aszfaltút, és köves földút vezetett minket az evangélizáció helyszínéig. 


Egész héten át tartott az evangélizáció a faluban, minden este alkalom volt az imaházban. Ezen az estén a magyarkéci énekesek, egy férfikórus szolgált, akik négy szólamban énekeltek! Az imaház nem túl nagy, eredetileg egy családi ház volt, amelyet imaházzá alakítottak. Ennek ellenére kb. 100 fő jelent meg az esti alkalmon. Szemmel láthatóan éheztek az Úr igéjére! 


Egy különleges és áldott alkalmunk volt aznap este. Két holland asszony is jelen volt ezen az evangélizáción, akik közül az egyik rendszeres látogatója ennek az imaháznak, mivel a környéken lakik. Néhány holland nyelvű éneket is énekeltek. Erzsi néni is jelen volt Magyarországról, aki szintén megosztotta bizonyságtételét arról, hogy milyen az Úrral járni egy életen keresztül. Megérintett ez a szolgálat is! 


Ezek után én kaptam a lehetőséget, hogy átadjak valamit az összegyűlteknek. Elmondtam, hogy Hollandiában élő lelkipásztor voltam, de elhívást kaptam az Úrtól, hogy Magyarországra jöjjek, és a cigány emberek között szolgáljak. A jelenlévők kifejezték a csodálkozásukat, és bátorítottak bizonyságtételem elmondása közben hangos "Ámenekkel". Megosztottam néhány igei gondolatot is a jelenlévőkkel magyarul. Úgy vettem észre, hogy megértették, mit akarok mondani számukra. 


Ezt követően László nyitotta meg a Bibliát. Anélkül, hogy összebeszéltünk volna, mindketten Lukács evangéliumából választottunk egy-egy fejezetet, a 18. és 19. fejezeteket. László Zákeus és Jézus találkozásáról beszélt, vagyis arról, hogy Jézus hogyan ment Jerikóba, keresve Zákeust. Ez a találkozás Zákeus életét teljesen felfordította, de jó értelemben! Ugyanezzel a hatalommal van jelen a mai világban is Jézus Krisztus, és ezt azon az estén meg is tapasztalhattuk. László hívására néhányan előre jöttek, hogy találkozzanak azzal a Jézussal, akivel Zákeus is találkozott, és hogy átadják számára életüket. A Biblia azt mondja, hogy öröm van a Mennyben az Úrnál és az angyalok körében, ha egy bűnös a földön megtér és életet nyer Krisztusban. Ez az este bizonyára megörvendeztette az angyalokat, és minket is.Az alkalom után volt lehetőségünk megtapasztalni a helyi testvérek vendégszeretetét, hiszen nagyon finom ételeket készítettek számunkra. Nagyon megható volt látni ezt a vendégszeretetet és az örömet rajtuk, a nehéz körülményeik ellenére. Megtiszteltetés és nagy öröm volt nekünk is megtapasztalni, hogy Jézus Krisztus és az Ő ereje képes mindent megváltoztatni. 


Hessel Keuter, misszionárius lelkipásztor Hollandiából