Hírek, információk a Cigánymisszió életéből!

2011.02.21

Ha azt írom, hogy nagyon mozgalmas volt az augusztusi hónap a cigánymisszió életében, akkor még nem is érzékeltettem igazán azt a pezsgő életet ami a cigány gyülekezetek életét jellemezte ebben az időszakban. Minden vasárnapra jutott ünnep, és szinte a csodák földjén éreztük magunkat. Milyen jó az, hogy mi újjászületett emberek erre a csodára úgy gondolhatunk, hogy azt fogalmazzuk meg, a menny előcsarnokában éreztük magunkat. Ünnepelni jó, azt gondolom ezt mindannyian alátámaszthatjuk, de ahhoz, hogy ünnepeink legyenek elengedhetetlenül fontosak a szorgos, munkával teli,sokszor próbáktól és csalódásoktól sem mentes hétköznapok. Nos ezek a hétköznapok hozták meg a kellő gyümölcseiket, ezért ünnepelhettünk egymást követő vasárnapokon bemerítéseket.

Két bemerítési alkalomról szeretnék beszámolni, majd azt követően egy nagyszabású konferenciáról, a Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány 10 éves jubileumi alkalmáról.


Bemerítés az Érmihályfalvai Roma gyülekezetben.


Mindig jó dolog rácsodálkozni Isten hatalmas tetteire.


A cigánymisszión belül az egyik legfrissebb hajtás éppen Érmihályfalván van. A misszión belüli átalakulás következményeként válhatott valóra az a régi vágyunk, hogy egy teljesen új alapokra helyezett missziót kezdjünk a Mihályfalvi cigány testvéreink között.


Filep Szilárd missziómunkás testvér az a személy aki az új gyülekezetet plántálta, a misszió minden területre kiterjedő segítségét élvezve. Talán nem is gondoltuk, hogy a mag ilyen hamar szárba szökken és termést is hoz. Az odaszánt következetes kitartó munkának az eredménye az, hogy egyre többekhez jut el az evangélium és sokan nemcsak hallgatói lesznek az igének, hanem azt a szívükbe is fogadták és ez hatalmas változást eredményezett az életükbe. Ezen az úton elindulva jutottak el többen arra a döntésre, hogy Jézus Krisztust személyes megváltójuknak fogadták el. A döntésüket követte a vallástétel, amikor a tagfelvétel alkalmával hittel tettek Jézus életet átformáló munkájáról bizonyságot. A meghallgatás után egyre inkább nőtt a várakozás, hiszen nemcsak a bemerítkezésre készülők hanem az egész telep készült a nagy napra.


A bemerítés csodás bevezetése volt az, hogy már 22-én pénteken, és 23-án szombaton is evangélizációs alkalmak voltak a misszió lelkipásztorainak és missziómunkásainak szolgálataival. Nagyszerű lehetőség adódott, hiszen egy hatalmas sátrat állíthattunk fel erre a hétvégére. Az örömünk csak növelte az a tény, hogy alkalomról, alkalomra meg is telt vágyakozó lelkekkel a Sátortemplom. Végre elérkezett a várva várt nap augusztus 24. amikor 11-en tettek vallást hitükről a bemerítkezés által. A bemerítés örömteli szolgálatát Filep Szilárd testvér végezte. Az igei útmutatásokat a misszió vezetői adták át a jelenlévőknek. Nagy örömöt jelentett, hogy a döntésre hívás alkalmával nagyon sokan jelezték előre jövetelükkel is, hogy ezután Jézust kívánják követni. A munka elkezdődött, az áldást Isten megadta és tudjuk, hogy a növekedés is Tőle jön majd. Nagy örömünkre szolgál az, hogy az első bemerítkezőkkel immár megalakulhatott a cigány gyülekezet Érmihályfalván. Az a reménységünk, hogy Isten áldása kíséri új testvéreink életét, és a frissen alakult gyülekezet életét is.


Bemerítés a Szaniszlói Roma Gyülekezetben.


A rengeteg áldást adó augusztusi hónap utolsó napja is sok örömet tartogatott számunkra. Nem volt hiábavaló a magvetés Szaniszlón sem, hiszen 14-en öltöztek fehér ruhába, hogy hitükről vallást tegyenek. Az imaház udvarán felállított sátortemplomban már korán kezdtek gyülekezni a testvérek közelről és távolról. Miközben dicsőítettük az Urat átélhettük azt, hogy Isten jelenléte töltött be bennünket. Együtt ünnepelhetett a körzet testvérisége és velünk voltak az Érmihályfalvi Roma gyülekezetből is sokan. A vendégek között köszönthettük Gergely István elnök testvért is, aki nemcsak a magyar gyülekezetekben, hanem a Roma közösségekben is otthonosan mozog. Bödő Zoltán testvér mint jó házigazda köszöntötte a résztvevőket és nagy odaadással vezette le az egész alkalmat. Gergely testvér igeszolgálata jól illeszkedet az ünnep légkörébe és az igében felvetett kérdésekre többen is olyan módon válaszoltak, hogy az alkalom egy későbbi pontján nyilvánosan is előre jöttek ezzel jelezve azt, hogy ők is Jézust akarják követni. A bemerítés pillanatai voltak a legmeghatóbb részei alkalmunknak. Bödő Zoltán testvér sokszor a könnyeivel küszködött, amikor egyik másik testvér felett elmondta az igét a medencében. Akik ismerjük, tudjuk azt, hogy ezekben a pillanatokban benne volt az a sok harc és küzdelem, ami az ujjászületés nehéz útján jellemezte hitvalló testvéreinket. Csodálatos dolog az amikor a pásztor ilyen mélyen tud azonosulni a nyájjal. Istentiszteleti alkalmunk szép mozzanata volt amikor egy újszülöttért is imádkozhatunk. A gyermekbemutatás szolgálatát Szabó Zoltán testvérünk végezte , aki Floridából volt közöttünk. Szabó testvér több hetet töltött a cigánymisszióban és őszinte hangvételű szolgálataival sok áldást jelentett. Az ünnep végén az egybegyült sokaság a terített asztal mellett lehetett még együtt, és eleveníthette fel a nap áldásait. Hitünk és reménységünk van abban, hogy Isten, Aki elkezdte a jó munkát Szaniszlói testvéreink között tovább is fogja folytatni. Legyen áldott az Ő neve mindenért.


Jubileumi Konferencia!


Emlékezzél meg a megtett útról, amelyen hordozott téged istened az Úr. Isten iránti engedelmességből alakult meg 10 évvel ezelőtt a Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány, mellyel alapítója Kőszegi Dániel testvér édesapjának Kopasz Jenő testvérnek kívánt emléket állítani. Kopasz Jenő testvér a hetvenes évek elején űttörő munkát végzett a cigányság között, hiszen abban az időben csak kevesen vállalták fel azt, hogy a sokak által megvetett cigányok közé menjenek. Azért jöttünk össze több mint háromszázan szeptember 13-14-én, hogy visszaemlékezzünk arra, hogy az elvetett magból hogyan lettek érett kalászok. A konferenciát a Debrecen melletti Dorcas táborban tartottuk. A résztvevők több mint kétharmada Erdélyből érkezett a többiek magyarországi gyülekezeteinkből. A konferencia jelmondata ez volt:Egyedül Istené A Dicsőség!! Ebben a mondatban benne van az alapító testvérnek az alázatos hozzáállása Isten ügyéhez, és a romák között missziómunkát végző munkatársak hitvallása is. Hisszük és valljuk hogy az elmúlt tíz évben elvégzett munka csak Isten segítségével volt lehetséges. Tudjuk azt, hogy minden áldás Istentől jött és a misszióban szolgálatot végző testvérek odaszánt élete lehet a garancia arra nézve, hogy a jövőben is Isten vezetése nyilvánul majd meg. Két napon át hangzottak a beszámolók a misszió különböző gyülekezeteiből érkezett testvérek részéről. Nem maradhattak el a közös éneklések sem, hiszen cigány testvéreink az ének és a zene nyelvén tudják legjobban elmondani örömeiket és vágyaikat egyaránt. Külön öröm volt az, hogy Pintér Béla testvér megörvendeztetett bennünket énekes szolgálatával. Jó volt újra meglátni azt, hogy az Istentől kapott ajándékokkal hogyan tud az szolgálni aki mindenestől az Ő kezébe teszi le életét. A hideg szeptemberi napon az Úr gondoskodott rólunk, hogy Szenczy Sándor testvér szolgálata által igazán felmelegítsen minket. Testvérünk aki a Baptista Szeretetszolgálat Lelkész-Igazgatója, nagy átéléssel szólt a hallgatóság felé. Saját életén keresztül mutatta be azt, hogy Istennel minden lehetséges. Jó volt a szombat este folyamán átélni újra azt, hogy az Úrral a kőfalon is át lehet ugrani! Vasárnap folytatódtak a beszámolók és igei üzenetek is elhangzottak. Vendégünk volt Gergely István testvér Érmihályfalvi lelkipásztor, a Romániai Magyar Baptista Szövetség elnöke, és Bereczki Lajos testvér a Debreceni Baptista gyülekezet lelkipásztora is. Igei üzeneteikben buzdítottak arra bennünket, hogy a megtett út áldásait látva hittel induljunk tovább az előttünk levő útra. Csodálatos érzés volt megtapasztalni a testvéri közösség áldásait konferenciánkon. Igazán méltó befejezése volt az alkalomnak a közös Úrvacsorai alkalom, ahol Bödő Zoltán lelkipásztor testvér, és Nagy Kornél missziómunkás vezetett bennünket az Úr jelenlétébe. Legyen minden áldás Istené, Aki könyörülő szeretetével vesz körül bennünket. Az alapítvány közel ötven helyen végzi lélekmentő munkáját, és átéljük azt, hogy az Úr időről időre gyarapítja a gyülekezeteket és az új missziós területeket. Köszönettel tartozunk Köszegi Dánielnek és kedves feleségének Zsóka testvérnőnek, hogy támogatásukkal lehetővé teszik ezt az óriási munkát, és az Ő segítségükkel jöhetett létre ez a konferencia is. Befejezésül had idézzek néhány gondolatot az általuk megfogalmazott köszöntő levélből.


Az elmúlt 10 esztendőben sok drága csodát élhettünk át. Láttunk cigány embereket, sőt kolóniákat, teljesen megváltozni, más szellemi és humán értékrendet képviselni. Ma már ez a változás, a roma ember életét, - teljes családokat, - magasabb szellemi értékrendre, Istenünk drága igéjének nívójára emeli. Nem tudja ezt ember elérni, csak a Szentlélek Isten. Legyen áldott érte! Ez az amiért munkatársaimmal együtt nem kímélünk fáradságot, ima könyörgést, könnyeket, aggódást, örömöt és anyagiakat sem, hogy el tudja végezni a mi Megváltónk bennetek mindazt, amivel elérhetitek a végső célt, az Úr örökkévaló országát.


Alapítványi Hírnök