Érseléndi alkalom

2015.04.20

Örömteli alkalmon vehettünk részt tegnap, április 19-én vasárnap az érseléndi cigány imaházban. Az igei szolgálatot Kőszegi Dániel alapító testvér végezte. Az úrvacsorai alkalmat Bödő Zoltán lelkipásztor vezette. Az Úr asztalához lélekben vezettek minket Túrmezei Erzsébet versének sorai:

"Szent asztalodhoz készülök, Királyom,
s leborulok előtted csendesen...
bocsánatod, kegyelmed keresem.
Födjön be újra értem hullott véred
hiányt, mulasztást, üres perceket...
bár mindet számba venni sem lehet...."


Nagyon örültünk a Debreceni Szappanos Utcai Baptista Gyülekezetből érkezett vendégeknek, Czakó Sándor testvérnek és felségének, Czakó Sándorné testvérnőnek, valamint Kőszegi Zsóka testvérnőnek, akik verssel, bizonyságtétellel szolgáltak közöttünk. Sokat épülhettünk a helyi testvérek szolgálataiból is.