Érkörtvélyesi evangélizáció

2013.05.03

Érkörtvélyesen (Románia) hirdette az evangéliumot a Vox Nova Baptista Férfikar (további képek)

Egy különleges evangélizációs alkalom résztvevői lehettünk 2013. április 28-án az Érkörtvélyesi 1-es számú Roma Baptista Gyülekezet imaháza mellett felállított sátorban, a Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány és a Fundatia Gipsymission Romania közös szervezésében.


Az alkalom különlegességét a találkozás jelentette, mely létrejött a szolgáló testvérek - a Vox Nova Baptista Férfikar és a vele érkezett Budafoki Fúvósok -, valamint az érmihályfalvi körzet roma és magyar gyülekezeteinek tagjai között. Hálás vagyok Istennek, hogy a gyülekezeti tagok között ülve, de szintén vendégként tanúi lehettem ennek az áldott találkozásnak, melynek során minden résztvevő úgy érezhette, hogy kap, mégpedig többet, mint amennyit adni tud. 


Az alkalom tervezgetése már régen kezdődött. Hónapokkal ezelőtt kapta a Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány a felajánlást Szilágyiné Mátyus Elvira testvérnőtől, hogy ha bármiben tudna a kórus segíteni, azt nagyon szívesen tenné. Az első adandó alkalommal, mikor az ország keleti felébe igyekezett a kórus, rögtön érkezett a felajánlás megerősítése is. 


Az alkalom nem indult zökkenőmentesen. A több száz kilométer megtételére és a határátlépésre hosszabb időre volt szükség, mint azt emberileg tervezni lehetett. A gyülekezet a szolgáló testvérek érkezéséig türelmesen várt énekléssel és áhítattal. 


Az alkalmat Filep Szilárd testvér, a Fundatia Gipsymission Romania elnöke, az érmihályfalvi roma körzet lelkipásztora vezette. Az áhítat kezdetén Papp László lelkipásztor is köszöntötte az egybegyűlteket. 


Az áhítat elején Filep Szilárd testvér felolvasta a 126. zsoltárt. Kőszegi Dániel testvér, a Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány alapítója tartotta az áhítatot a zsoltár alapján. Kiemelte, hogy a zsoltár Izrael népének fogságból történő megszabadításáról szól, de a cigányság megszabadulása a bűntől és annak fogságából, nem kevesebb csoda. A teljes zsoltár vonatkoztatható tehát a cigányságra. Amikor valaki csodát lát, ha valami nagy öröm ér minket, akkor szoktuk mondani, "csípjetek meg, ébren vagyok, vagy álmodom?" Izrael is így járt, amikor végre a hosszú fogság után haza mehetett és újra szabadon élhetett szülőföldén. A cigányság a közelmúltban éppen ezeket élte át. A "tántorgás öblös kelyhét," a bűnök legkülönbözőbb rabszolgaságba döntő láncait, Isten szabadító kegyelme vette el, és most, együtt vagyunk, dicsérve az Urat. "Csípjetek meg, ébren vagyok, vagy álmodom?!" Valóban ilyen hatalmasat cselekedett veletek az Úr? Nincs-e okunk szívünkből hálát adni mindezért? A 2. versben ezt olvassuk: "Akkor megtelt a szám nevetéssel." Hányszor fordul elő, hogy Isten házában és népe között hálával, örömmel, felemelt kézzel dicsőítjük Őt, a Szabadítót, aki csodát tett veletek! Van okunk erre?! Minden bizonnyal IGEN! "Hozd vissza Uram a mi foglyainkat..." Vannak még foglyaitok? Családtagok? Szoktatok ti is hasonlóan kiáltani Istenhez: "hozd vissza Uram a mi foglyainkat a Sátán karmaiból?" Van kikért imádkozni, térden állni, böjtölni? Ahogyan Isten győzelmes népe tette, nekünk is ezt kell tenni. Ne restüljetek meg, mert Isten hallja az imáitokat! Nem hullanak porba! Hozd vissza Uram a férjemet, gyermekemet, feleségemet, rokonomat, barátomat a fogságból, ahol velünk együtt örülhetnek a Te szabadításodnak! AZ Úr sohasem ígért problémamentes, könnyű utat az övéinek. "Aki én utánam akar jönni, vegye fel az ő keresztjét..." (Luk. 9,23.) Keresztet ígért. A keskeny úttal ez jár. Az Úrban való öröm mellett, bizony, kereszt is van. Aki "könnyhullatással vet", ma a térdein könyörögve a rábízottakért, szorgoskodva, sírva is, ha kell, - az Isten munkájában, - az boldogan áll majd egyszer meg a Nagy Király előtt, kévéit mutatva. Filep Szilárd testvér is hangsúlyozta, milyen hatalmas dolgok megtapasztalói lehetnek a körzet gyülekezeteinek tagjai. A figyelmünket mindig erre a csodálatos Istenre kell szegezni, hangzott a figyelmeztetés, mert amint elfordítjuk a fejünket a céltól, könnyű eltérni a keskeny úttól. 


A kórus megérkezését követően a helyi polgármester, Nagy István úr köszöntötte a népes gyülekezetet, majd megkezdődött a kórus szolgálata, melyet az énekeken és a fúvósok szolgálatán kívül tartalmas prózai szolgálatok is színesítettek. Az énekek és prózai szolgálatok egyaránt az Úr Jézust helyezték a középpontba. Az énekszolgálatok a hálaadás és a dicsőítés hangján kezdődtek. Katona Imre testvér bizonyságtételében kiemelte, hogy amíg nincs Jézus élő módon a szívünkben, nem történik meg az életváltozás. Örömteli híreket is megtudtunk a testvértől, mégpedig azt, hogy a kiskőrösi roma misszió már két roma család bemerítését, életváltozását is megtapasztalhatta. Ezek után csendült föl a Vox Nova Baptista Férfikar hangjain: "Egy forrás van, mely bűntől megtisztít. Hely, hol sötétben napfény világít. Lehull a terhed, látást nyer a vak, Mert a golgotai vér csodás erősséget ad.", majd a bűntől való megszabadulás boldogságáról szóló énekek hangzottak el. Az egyedül Isten által elnyerhető békességről szóltak a következő énekek és Ady Endre Imádság háború után c. verse, melyet Horváth László tolmácsolásában hallhattunk. Sokakat megérintett Szilágyi József bizonyságtétele is. Úgy írta le lelkiállapotát, hogy "Szívem örömmel van tele...", mert ugyanazt a Krisztust imádjuk, és két roma gyülekezet is van Érkörtvélyesen. Viszont meglepő lenne, ha valaki azt mondaná, a szívem keserűséggel, gondokkal, aggodalommal, félelemmel van tele. Mert vajon lesz-e munkahely? Hogyan fogom felnevelni a gyermekeimet? Milyen világ van körülöttünk? A hívő embert is, ha leveszi a szemét Krisztusról, rögtön elönti az aggodalom és a kétségbeesés. De a mai napon Isten ki szeretné űzni a Sátán által belénk plántált félelmet és aggodalmat. Új szívet szeretne adni, ami örömmel van tele. Azt énekelte a kórus, hogy "Oly béke jött szívembe Jó Atyámtól....". A bizonyságtevő testvér kifejezte a vágyát, hogy bárcsak mindenki szívébe ez a béke költözne. Mert akkor dúlhat vihar ellenünk, az mit sem árthat. Azzal folytatta, hogy ha mindez megvalósulhat az életünkben, akkor a következő ének is nekünk szól: "Jézus helyet készít....". Szilágyi József testvér megosztotta velünk édesapja halálos ágyán felé intézett szavait is: "Én odafönt várlak téged, mert Jézus helyet készít nekünk". Ez az üzenete ma Jézusnak: Ő helyet készít neked. Erről szólt a következő ének, majd a földi lét végét és Jézus visszajövetelét festették le a további énekek. Kovács Arthur testvér Huszár Jolán Megtérés c. versét szavalta el, de előtte bizonyságtételében idézte Cseri Kálmán ref. lelkész meghatározását a bizonyságtételről: A bizonyságtétel azt jelenti, hogy egyik koldus megmutatja a másiknak, hol lehet kenyeret kapni. Koldusokként, akik már az örök élet kenyerét megkaptuk, az a dolgunk, hogy a többi hozzánk hasonló koldusnak hirdessük, merre lehet ezt a kenyeret ingyen megkapni. Az igehirdetés előtt szívünkhöz szólt az ének "Jöjj, itt a forrás, Jöjj hív az Úr!"


Az ének- és prózaszolgálatok sorát az igehirdetés követte. Az igehirdető Dan László testvér, a Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány elnöke volt. Egyetlen igevers szolgált az igehirdetés alapjául: 
"Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveiteket" Zsidókhoz írt levél 3:7.


Az igehirdető testvér elmondta, hogy még mindig szívében cseng az elhangzott verssor Adytól: igyekszünk magunkat megvalósítani, futunk anyagi javakért, mire észrevesszük, hogy már csak térdünk van. Mert minden ember eljut odáig: vagy kiborul, vagy leborul. Bárcsak mindannyian fejet hajtanánk az Úr előtt, mert mindannyiunknak erre van szüksége, bármilyen háttérből is jövünk. Mert ha nem tudod kimondani, hogy Jézus Krisztus számodra is személyes megváltód, akkor ez az alkalom csak egy pillanatnyi élmény. A szószéken a kereszt azt hirdeti, hogy ma is meg lehet hallani Jézus Krisztus hívó szavát, meg lehet a szívünket nyitni előtte. Ez alkalommal zenén, versen, bizonyságtételeken keresztül szólt az evangélium, ami ugyanolyan erővel érhet el, mint egy igehirdetés. Hiszen egy-egy éneksor úgy bele költözhet a szívünkbe, hogy nem tudjuk onnan kivenni, még ha akarnánk sem. 


Dan László testvér felidézte, hogy egyik alkalommal egy ismerős lelkipásztor késő este hazafelé tartva az alkalom után, meghallotta az éneket gyermekhangon: "Szívem örömmel van tele..." Vajon honnan jöhet ez az ének sor, ilyen későn? Észrevette, hogy egy szemetes konténerből szűrődik a hang, abban állt egy kisgyermek, teljesen ellepve a szemétben, ételt keresve, mert aznap még nem evett. De ennek ellenére énekelte: "Szívem örömmel van tele...". Nem messze attól a gyülekezettől, ahol ezt történt, van egy másik gyülekezete a Keresztyén Cigánymisszió Alapítványnak. Ennek a helyszínén délutánonként gyakori, hogy egész családok indulnak el a lakótelepek felé, hogy a szemetes konténereket átkutassák a mindennapi betevő falat után. És még ott is szólhat az ének: "Szívem örömmel van tele..." egy falat kenyérért.


Az ének átformálja az ember életét. Az ének, amit rejt a szívünk, túlcsordul belőlünk. Hány ember van, aki ezekhez a családokhoz képest jólétben él, akinek megvan a napi betevő falatja, és mégsem tud énekelni, nem tudja magasztalni az Istent, mert nincs a szívben békesség és öröm. 


Egykor majd mindannyiunknak találkozni kell az Úrral. Többen már hallották a keresztről szóló beszédet, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az úr ma is hív mindenkit, hogy megnyugvást adjon. Az igehirdető testvér feltette a kérdést: Ismered-e az ő hangját? Felismered-e, ha szólít? Kifejezte hitét abban, hogy eljut a hang a gyermekekhez, a fiatalokhoz is. Eljut hozzájuk egy-egy ige, meghallják a hangot, ami az Úrhoz hív. A szívünkben tovább kell, hogy őrizzük ezeknek az énekeknek az üzenetét. "Ha Isten békéje lakja a szívedet, úgy dúlhat vihar ellened..." Életed legnehezebb pillanataiban is tudhatod, hogy bármi történhet, az Úr veled van. Isten Érkörtvélyesen is közel, vagy még közelebb van, mint a nagyváros zajában. Itt is meg lehet hallani az ő hangját. 


Ezt követte az előrehívás, ami alatt a fúvósok és az énekkar a "Vágyod-e elhagyni bűneidet, Jézus vérében van nagy erő. Vágyol-e győzni a Sátán felett? E vérben csodás az erő. Van erő, van, csodás erő van, Jézusunk vérében. Van erő, van, csodás erő van, Jézus drága szent vérében". A sorok közötti szűk folyosó megtelt asszonyokkal, férfiakkal, akik előre jöttek, hogy átadják életüket, vagy újra letegyék bűneiket a keresztnél. 


Az ének után hálaadó imát mondott Kőszegi Dániel és Filep Szilárd testvérek. 


Az imádságok után a kórus szolgálata következett, egy kis biztatás a frissen megtért testvéreknek, és nekünk, régóta hitben élőknek is: "Minden nap a Sátán ellen ádáz harcot folytatunk... Én már Jézus népe közé tartozom, ha rám támad a bűn, ő ott áll jobbomon..."
A szolgálat után újra a hála hangjai szólaltak meg, Fodor István testvér Debrecenből és Papp László lelkipásztor testvér vezettek minket imádságban. Végül Dan László köszönetet mondott a helyi lelkipásztornak, hogy befogadták ezt az alkalmat. Ezt Filep Szilárd lelkipásztor testvér zárszavai követték, amiben ő is megköszönte a szolgálatokat. Arra biztatta a népes gyülekezet tagjait, hogy töltsék az alkalom utáni perceket beszélgetésekkel és vegyenek részt a szeretetvendégségben. 


Az alkalmat megkoronázta a közös záróének, amit a kórus több szólamban kísért, zongorával és fúvósokkal együtt: " Nagy Istenem, ha nézem a világot, Mit alkotott Te szent "Legyen" szavad, Ha látom én sok millió alkotásod, Kiket vezetsz és táplálsz egymagad, A szívem áld, és hála tölti be! Mily nagy vagy Te, mily nagy vagy Te!"


Ezzel a hálával gondolok én is vissza az érkörtvélyesi alkalomra, Isten áldását kívánva a roma testvéreink és a szolgálócsoport minden egyes tagjának életére is. Soli Deo Gloria!


Az élő közvetítés visszanézhető itt : misszio tv


Dr. Gacsályiné Fodor Boglárka
Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány