Egy csodálatos este Milotán

2015.01.26

Tegnap, január 21-én szerda este 17 órai kezdettel milotai közösségünkben tapasztalhattuk meg Isten áldott jelenlétét.

Az alkalom kezdetén Mursa Dániel missziómunkás testvér bátorító és lelkesítő szavai után Algács Árpád testvér vezetett minket az Isten dicsőítésében és magasztalásában. A gyülekezet örömmel hallgatta a tanítást, melyet ezen az estén egy kedves holland vendég igehirdető szólt Isten igazságáról, szeretetéről és arról, hogy Isten nemcsak az ő fiában, hanem bennünk is gyönyörködik, ha Őbenne élünk. Dan László testvér Jézus hívó szavára irányította a jelenlévők figyelmét. Figyelmeztetett, hogy a jelent meg kell ragadni, hogy engedelmeskedjünk az Úrnak és kövessük őt.


Csodálatos volt az Úr jelenlétében lenni, tanításban, éneklésben, imádságban. Megerősödve indulhattunk tovább utunkon.