De ha újra meggondolom reménykedni kezdek!

2011.05.12

Isten kegyelmének tartjuk, hogy van lehetőség arra, hogy a roma testvéreink között szolgálatot végző lelkipásztorok és missziómunkások találkozzanak. 2011 április 12 - én a Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány valamint a Fundatia Gipsy mission Románia ismét közös imádkozásra és beszélgetésre hívta mindazokat akik Istentől kapott elhívással végzik a missziót ezen a szép munkaterületen.

Hálásak vagyunk az Érmihályfalvi Magyar Baptista gyülekezetnek a szíves vendéglátásért, és külön Gaál Győző lelkipásztor testvérnek a szeretetből fakadó szolgálataiért.

Elképzelhetetlen egy ilyen együttlét sok közös éneklés nélkül.

Mostani alkalmunkon Novák Zsolt Gyergyószentmiklósi missziómunkás testvér végezte közöttünk a zenei szolgálatokat. Hálásak vagyunk ferenczi Béla és Nagy Kornél missziómunkás testvéreknek is akik az áhítat alkalmával imára buzdítottak bennünket. Hálásak vagyunk azért, hogy az a harminc testvér aki jelen volt ezen az alkalmon több mint hatvan közösséget képviselt. Már az imádkozás alkalmával jó volt érezni azt az áldott közösséget ami egész napunkra jellemző volt.

Jelen volt közöttünk ezen a napon Kőszegi Dániel testvér aki több mint egy évtizede létrehozta a cigánymissziós alapítványt, és mind a mai napig feleségével együtt hűségesen támogatja az alapítványok munkáját szellemileg és anyagilag egyaránt. Köszöntésében testvérünk köszönetet mondott mindazoknak akik hűségesen végzik a munkát vállalva sokszor a nehézségeket és a próbákkal terhes időszakokat is. örömét fejezte ki amiatt, hogy a kicsiny mag egyre terjedelmesebb fává nőtte ki magát. A szolgálattevők életére további áldást kívánt, kérve minden jelenlévő életére Isten áldását.

Közösségeinket különösen ezekben az időkben erősen foglakoztatja a szentlélek munkája. Ebben a témakörben hangzott el áldott tanítás Péter István testvér részéről aki a Sarmasági körzetben magyar és roma gyülekezetekben egyaránt szolgál.

Jó volt ismét hallani azokat a bibliai alapvetéseket amik felől eddig is bizonyosak voltunk. Külön öröm volt megtapasztalni azt is, hogy a Szentlélek gyülekezetben végzett munkájáról a Szentlélek erejétől áthatottan szólt a tanítás.

Bödő Zoltán lelkipásztor testvér aki egyben az FGM lelki vezetője is, a misszió gyakorlati kérdéseiben kaphattunk eligazítást. Testvérünk örömét fejezte ki, hogy a roma gyülekezetek egyre nagyobb számban és egyre nagyobb hatást fejtenek ki a baptista misszióban. Szólt arról is testvérünk, hogy milyen kívánatos lenne ha minél több magyar gyülekezet is felvállalna egy - egy roma missziót. Jó példák erre nézve is vannak, hiszen a Szatmárnémeti, Nagyváradi, Sarmasági, Zilai valamint Érszőllősi testvéreink eddig is aktívan részt vettek a roma testvéreink közötti szolgálatokban.

Hálásak vagyunk azért is, hogy az evangélium hirdetése mind több helyen a Missziós Sátor segítségével is történhet. Hosszú évek imádságai találtak meghallgatásra abban, hogy ezen a nyáron a misszió már saját erre a célra kialakított sátrát tudja használni. A Romamisszió vezetése Filep Szilárd lelkipásztor testvért kérte fel a sátoros evangélizációk szervezésére és koordinálására. Az a reménységünk, hogy az előttünk álló nyáron sokan találnak majd új életre a sátorban találkozva Jézus krisztussal Aki életeket tud megváltoztatni. A sátorban nemcsak evangélizáló alkalmak lesznek, hanem bemerítési alkalmak is. Örömünk az, hogy Isten kegyelméből ezen a nyáron is sok helyen tarthatunk bemerítéseket ( időpontok az ESEMÉNYNAPTÁR oldalon).

Mindig különös színfoltja találkozásainknak amikor a különböző gyülekezetekből érkezett szolgálattevők mondják el örömeiket és imakéréseiket. Ezen az alkalmon ezt úgy tettük, hogy rögtön egy - egy beszámoló után imádkoztunk is az adott közösségért annak tagjaiért és vezetőiért. örömünk az, hogy újabb testvérek és gyülekezetek kapcsolódtak be a közös munkába. Nagy az elkötelezettségünk egymás felé, hogy a személyes látogatások, közös szolgálatok és a terhek közös hordozása által segítsük egymást.

Isten gondviselését láttuk abban is, hogy különösen ízletes ebéd által adott újabb erőt a délutáni együttlétünkhöz.

Nagyszerű vetítettképes beszámolót követhettünk nyomon, melyben Ilyés Csaba testvér az imaház építésekről és felújításokról szólt. örömünk az, hogy az elmúlt évben is több helyen épülhetett fel új imaház. A jelenlegi építkezésékről is számot adott testvérünk. Szólt még arról is, hogy a misszió életéről rendszeres híradást kaphatunk a cigánymisszió honlapján keresztül is. Hálásak vagyunk azért, hogy a roma testvérek között végzett munka egyre szélesebb körben lehet ismert.

Külön színfoltja volt alkalmunknak amikor két olyan testvér tett bizonyságot akik első alkalommal vehettek részt ilyen konferencián mint a misszió támogatottjai. Orosz Miklós testvér a Mocsolyai gyülekezet életéről szólt. Testvérünk bizonyságtételében külön szólt a példaadásról is. Kiemelt két területet ahol fontos, hogy komoly előrelépések legyenek, ez a tanulás és a munka területe. Testvérünk ezen a területen is bátorította a jelenlévőket, kiemelve azt, hogy ez nyit majd egyre nagyobb teret a cigányság előtt a felzárkózásra.

Novák Zsolt testvér arról a csodáról számolt be amit a Gyergyószentmiklósi cigányság él át. Testvérünk megható módon énekben mondta el a megtérését. Jó volt azt is hallani, hogy isten milyen módon tudja Őt használni sokak megtérésében eszközként. Külön öröm volt hallani a gyerekek között végzett szolgálatról.

Nagyon sokan várakozással tekintettünk a délutáni tanításra is. Kőszegi Dániel testvér szolgálatában Üdvtörténeti Kitekintésben lehetett részünk. A sokszor nehéz bibliai igazságok is mindannyiunk számára érthető módon lettek feldolgozva.

A tanításban visszatekinthettünk a múlt eseményeire, szemügyre vehettük a jelen történéseit, és előre nézhettünk a végidők bekövetkező időszakaira is. Minden résztvevőben az erősödött meg, hogy istennek tetsző módon végezzük a szolgálatunkat amíg Ő tartja életünket.

Nehéz egy mozgalmas sok áldást hozó konferencia minden részletét átadni. bízom azonban abban, hogy testvéreink betekintést nyerhettek abba a sokrétű munkába ami a Roma nép között folyik. Megláthatták azt is, azok a testvérek akik közöttük dolgoznak minden erejükkel azon vannak, hogy minél felkészültebben végezzék ezt a sokrétű munkát.

Arra kérjük testvéreinket, hogy imádkozzanak azokért a lelkipásztorokért és missziómunkásokért akik Isten eszközeként a Roma nép között végzik szolgálatukat.