Bemerítési ünnepély Túrricsén

2014.09.18

Áldott alkalmunk volt Túrricsén a felállított missziós sátorban, ahol szeptember 7-én vasárnap 11 órától bemerítési istentiszteletet tartottunk. Különös örömet jelent az számunkra, hogy évről évre szeptemberben bemerítési istentiszteletet tudunk tartani ezen a helyen. A sátor ismét megtelt érdeklődőkkel, vendégekkel, családtagokkal, a gyülekezet tagjaival. Ez alkalommal nyolcan öltötték magukra a fehér ruhát, fiatalok és felnőttek egyaránt, kifejezve elköteleződésüket Jézus Krisztus mellett.

Külön örömet jelentett, hogy azon a helyen, ahol 42 évvel ezelőtt elindult Kopasz Jenő szolgálata nyomán a misszió a cigányok között, jelen lehetett Özvegy Kopasz Jenőné Ancika néni is, aki nagy lelkesedéssel szólt most is a jelenlévőkhöz. A misszió elindítójának fia, Kőszegi Dániel alapító testvér hirdette az igét. Kopasz Jenő bácsi leánya pedig, Rozsályiné Magdika bizonyságtétellel bátorította a gyülekezet tagjait. A bemerítés szolgálatát Mursa Dániel missziómunkás testvér, a bemerítés után a hívogatás szolgálatát Dan László elnök testvér végezte. Hálás szívvel adunk hírt arról, hogy többen döntésre jutottak ezen az alkalmon! A dicsőítés szolgálatát a túrricsei dicsőítő csoport végezte Algács Árpád vezetésével. Szintén szolgáltak az alkalmon az uszkai dicsőítő csoport tagjai Orgován Jenő vezetésével.