Bemerítés Szaniszlón

2018.08.19

A régi elmúlt, és íme: új jött létre...Örömünnepre gyűltek össze a testvérek Szaniszlón, augusztus 19-én délután. Két testvérnő vallotta meg hitét, és pecsételte meg ezt az élet-változást bemerítkezéssel. Velük örült a helyi gyülekezet, a vendégek, és hisszük, nagy öröm volt a mennyben is. Több mint százharmincan lehettünk együtt. Az alkalmat Izsó István missziómunkás testvér vezette. A bemerítés szolgálatát Papp László lelkipásztor testvér végezte. Igehirdetéssel Dan László testvér, az Alapítvány elnöke, igei gondolatokkal, megtérésre hívással pedig Bödő Zoltán lelkipásztor testvér szolgált. A hallgatóság a szaniszlói dicsőítő csoport vezetésével magasztalta az Urat. A vendégek részéről énekkel és bizonyságtétellel szolgált a Dan család. A fehérruhásokat Izsó Istvánné köszöntötte igei bátorítással.