Bemerítés Gálospetriben

2015.07.20

Megmozdult a víz Gálospetriben! Nagy örömünkre új tagokkal bővült a gyülekezet 2015. július 19-én vasárnap délután. A bemerítésre az imaház mellett felállított missziós sátorban került sor.

Az alkalom közös énekléssel kezdődött, melyben az érmihályfalvi magyar baptista gyülekezet szolgálócsoportja vezette a gyülekezetet. Az éneklés után Papp László érmihályfalvi lelkipásztor köszöntötte a jelenlévőket. Az igeolvasás és igehirdetés szolgálatát Kőszegi Dániel, a Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány alapítója végezte. Szolgálatának alapja az elveszett juh és az elveszett drachma példázata (Lukács evangéliuma 15:3-10), valamint a Filippiekhez írt levél 2:5-11 versek voltak. Kiemelte, hogy ezek a példázatok és bibliaversek arról szólnak, hogy az Úr levetette az Ő dicsőségét és a legalantasabb halált is elviselte, hogy mi, emberek is felérhessünk hozzá, kapcsolatot teremthessünk vele. Egy énekszolgálatot követően az öt bemerítkező közül Rézműves Irén osztotta meg bizonyságtételét a jelenlévőkkel. Ezután következett a bemerítés, melyet Papp László lelkipásztor végzett. A bemerítés után a Nijkerk városból (Hollandia) érkezett holland csoport szolgálata következett, akik a gálospetri imaház felújításán dolgoztak ebben az időszakban. Különösen megérintette a szívünket Janet Kroon bizonyságtétele. Elmondta, hogy már volt egyszer egy csoporttal ezen a településen. Azóta az Úr nehéz próbákat engedett meg az életében, hiszen rákos megbetegedéssel kellett megküzdenie. Ám az Úr véghez viszi, amit elkezdett, itt Gálospetriben is és az ő életében is. Örömmel mondta, hogy meggyógyulva újra van ereje a szolgálathoz. Hálatelt szívvel énekeltünk két éneket közösen a holland testvérekkel: "Áldom nagy kegyelmed, Téged ünnepellek, Téged és senki mást, amíg csak élek." A kézrátételes imádságot követően Dan László, a Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány elnöke adta át az ige üzenetét, megtérésre hívogatva a jelenlévőket. Készültök-e már? Hol lesznek azok, akik elutasítják őt? Ezeket a kérdéseket tette fel, kiemelve, hogy egy dolog biztos: mindannyiunknak meg kell állni az Úr színe előtt, és számot kell adnunk arról, amiben hittünk és amit tettünk. Hálásak vagyunk, hogy három személy úgy döntött, készek kimondani, meghívják az Úr Jézust a szívükbe, készek arra, hogy életüket az Úr gyökeresen megváltoztassa. Hálaadó imádsággal zárult az alkalom, amit szeretetvendégség követett.


A Szent Lélek jelenlétét éreztük az alkalom alatt. Különös örömet jelentett, hogy magyar, cigány és holland testvérek együtt tudtunk szolgálni, dicsérni az Urat. Hálásak vagyunk, hogy hosszú idő után megmozdult a víz Gálospetriben, és hisszük, hogy a frissen megtértek készek lesznek életüket átadni az Úrnak. Azt kívánjuk, hogy az a lelki építkezés, ami elindult most Gálospetriben, ne torpanjon meg, hanem a Szent Lélek segítségével új lendületet vegyen.