Bemerítés Gálospetriben

2015.04.20

Hosszú idő után, 2015. április 12-én vasárnap az a kegyelem adatott meg Gálospetriben a roma gyülekezetben, hogy megmozdult a víz, és egy fiatalember vallást tett a hitéről a bemerítés vizében is. Ez azért is különleges alkalom volt, mert ez a fiatalember előrehaladott rákos betegségében és sok kezelés után fizikailag nagyon legyengült, de sem a fizikai gyengesége, sem egyéb akadályok nem tarthatták vissza, hogy meggyőződéséről bizonyságot tegyen. Mikor jelezte, hogy ez a vágy van a szívében, többszöri személyes beszélgetés után rendezte életét. Már korábban is olvasta a Bibliát, amiből világosan megértette, hogy meg kell térnie.

Jó volt látni, hogy az imaház kicsinek bizonyult az összesereglett vendégeknek, akik meghatottan voltak tanúi annak, hogy ez a fizikailag gyenge fiatalember, bár mások segítségére szorulva, de mégis vállalta ezt a lépést. Az alkalmon az érmihályfalvi magyar gyülekezet énekcsoportja szolgált. Az igét Bödő Zoltán lelkipásztor és Filep Szilárd lelkipásztor testvérek hirdették. Megérintette mindannyiunk szívét, hogy gyengesége miatt szavaival nem tudta elmondani bizonyságtételét, de egy néhány sorban leírta, amit fel tudtak olvasni. Ebben a rövid bizonyságtételben különösen kérte a fiatalokat, hogy ne várják meg, amíg nyomorúság éri őket, hanem idejében döntsenek az Úr mellett, és térjenek meg.


Imádkozzunk ezért a fiatalemberért, hogy a nehéz időkben is megmaradjon hűségesen az Úr mellett, és ha testileg gyenge is, de lelkileg erősödjön meg még inkább. Hisszük, hogy látva hitét és vágyát, sokan követni fogják példáját, és hamarosan újra megmozdulhat a víz.


Papp László

lelkipásztor