Bemerítés és evangélizáció a pelei gyülekezetben

2016.07.01

2016 június 26-án délelőtt 10 órakor a pelei imaház udvarán a zsúfolásig megtelt missziós sátorban bemerítési istentiszteletet tarthattunk. Négy fehérruhás megtérővel örülhettünk együtt, akik élő bizonyságtételükkel tanulságot tettek Jézus Krisztusba vetett hitükről. A bemerítés szolgálatát Gombos Miklós missziómunkás testvér, az igehirdetés szolgálatát pedig Kőszegi Dániel testvér végezte. Nagy kegyelemnek tartjuk, hogy Dan László testvér megtérésre szóló felhívása után sokan kifejezték döntésüket, és elkötelezettségüket Jézus Krisztus felé. A köszöntések és bizonyságtételek között jó volt meghallgatni Hiri János, Jan Roos, Hessel Keuter testvéreink szolgálatát. Külön öröm volt, és színesítette az alkalmat a kéci zenészek és énekesek szolgálata. Megható volt a jelenlévők számára, hogy a megtérésért és az evangélium célba éréséért Kopasz Jenőné Ancika néni buzgó könyörgése hangzott el. 

Az a hitünk, és reménységünk, hogy a gyülekezet betöltve küldetését, sokak számára jelent majd igazi lelki otthont.